נוהל סיוע בהשקעות הון בהאצת הטמעת טכנלוגיות חדשות בחקלאות 2021 סיבוב שני

מדינת ישראל מובילה בתחום החקלאות, לרבות בתחום החדשנות הטכנולוגית, מהווה נקודת מפגש בין חקלאות מתקדמת ופיתוחים טכנולוגיים מובילים בעולם, ושמה לה למטרה לתמוך בטכנולוגיות חדשות המהוות מנוע צמיחה לכלל המשק. משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות Hi-Tech, העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות ומשלבת אותן בעבודתו השוטפת של החקלאי, לרבות כלים מתחומי הבינה המלאכותית (AI), עיבוד תמונה, האינטרנט של הדברים (IoT), ריבוי נתונים (Big Data) ורובוטיקה.

תכליתו המרכזית של נוהל זה הינה לעודד חברות טכנולוגיות חדשות בתחום החקלאות לראות בחקלאות הישראלית מקום להטמעת הטכנולוגיות וליצירת מאגר לקוחות ישראלי,

ולצד זאת, מתן הזדמנות לחקלאים הישראלים להטמיע במשקיהם טכנולוגיות חדשות, זאת באמצעות תמיכת המשרד בהשקעות רב שנתיות.

 

הריני להודיע כי נוהל האצה שפורסם בסוף שנת 2020 ומועד ההגשה הסתיים ביום 29.4.2020 נפתח מחדש להגשה (סיבוב שני)

בנוהל זה הוספנו אפשרות להגשת בקשות גם ל"קיר פירותי". (ראו הבהרה מספר 2 לנוהל)

מספר הדגשים:

  1. ניתן להגיש בקשות במסגרת הסיבוב השני עד ליום 12.9.2021, כאשר תינתן עדיפות לבקשות שהוגשו עד ל 30.4.2020.
  2. מצורף הבהרה מס 2 המסבירה את כללי ההגשה ל"קיר פירותי".
  3. מובהר שוב כי הצעות מחיר שהוגשו על ידי חברות ישראליות יועברו לרשות לחדשנות (ראו טופס מס 9)