ועדת ביקורת

חברי ועדת ביקורת

מחוז שם ישוב טלפון email
עמוס לוין קיבוץ םר גלעדי 050-5312744
ועדה חקלאית נגב אלי כהן (מוגרבי) 052-6817539
עמק יזרעאל איתם בירגר כפר קיש 050-4991519