עלון הנוטע

בעיקר ענבים ושנה טובה
סובטרופיים, אבוקדו, חיישנים, שורשים ועוד
כנרת בננות עשבים שמש
בננה, עוד גפן, פירות יער וידידים
שמיטה, גפן ומשתלות
לא נכנעים לטרור החקלאי
נפרדים מהחורף ומחבקים את הקייץ