עלון הנוטע

בננה, עוד גפן, פירות יער וידידים
שמיטה, גפן ומשתלות
לא נכנעים לטרור החקלאי
נפרדים מהחורף ומחבקים את הקייץ
הוועדיה ה 35, הפרי על הדם הכחול
בעיקר הגנת הצומח
גפן במובן גפן
ימים של כן ימים של לא ימים של אולי
חמוץ מתוק ומריר