עלון הנוטע

פירות מלחמה - ארץ הגפן
סודות הגלעין
פירות בכותרות, אבוקדו ושקד
חגיגות האביב ועוד
עלון הנוטע מספר 2 פברואר 2023
בעיקר תמר, חשמל, צפון והרפורמה
אקלים, אבוקדו, רוחות ורפורמה
חקלאות מחדשת, קיווי וסערה