עלון הנוטע

סובטרופיים, אבוקדו, חיישנים, שורשים ועוד
כנרת בננות עשבים שמש
סוף סוף אננס ולא רק
שמיטה, גפן ומשתלות
לא נכנעים לטרור החקלאי
נפרדים מהחורף ומחבקים את הקייץ
הוועדיה ה 35, הפרי על הדם הכחול