5,000 דונם של מטעי רימונים נעקרו: "החקלאים בעמקים נפגעו בגלל החום"

יבול הרימון בישראל יעמוד השנה על היקף של כ-40 אלף טון בלבד בהשוואה ל-55 אלף טון אשתקד.

בין הסיבות: קיטון שווקי הייצוא, הגברת התחרות עם מדינות כמו תורכיה, מצריים וספרד והחום הקיצוני

יבול הרימון בישראל פחת השנה ויעמוד על היקף של כ-40 אלף טון בלבד בהשוואה לאשתקד, אז עמד היבול על כ-55 אלף טון. כך מסר ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות. לדבריו, הסיבה לקיטון היא מצב שווקי הייצוא, והתחרות הגוברת עם מדינות שכנות

השנה הצטמצמו הנטיעות ואף נעקרו כ-5,000 דונם של מטעי רימונים. כמו כן, התמודדו החקלאים עם תנאי שרב, שאינם מטיבים עם הפרי. בישראל יש כיום כ-400 מגדלים, המחזיקים כ-14 אלף דונם מטעים מניבים, וכ-1,000 דונם מטעים צעירים.

בלחסן העריך כי היקף ייצוא הרימונים מישראל יהיה השנה כ-12 אלף טון. "עדיין לא ברור אם תהיה כדאיות כלכלית לחקלאים לייצא רימונים בשל תחרות גוברת בשווקים הבינלאומיים, עמם מתקשים המגדלים בישראל להתחרות, בעיקר מסיבות מאקרו כלכליות וזאת על אף שהפריון לדונם ואיכות הפרי בישראל טובים יותר משל המדינות המתחרות העיקריות: תורכיה, מצרים וספרד", אומר בלחסן.

ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל

ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל
(צילום: ארגון מגדלי הפירות בישראל