תפוח ואגס - המלצות גידול והגנת הצומח לעונה

הדפון עוסק בטיפולים מונעי נשירה בתפוח;

הכנות לקראת קטיף תפוח; טיפולים לאחר קטיף באגס; טבלאות מדדי קטיף ו'חלונות קטיף' בתפוח; מידע והנחיות להדברה משולבת (IPM) ולהגנת הצומח בתפוח