תמיכה בגין ריסוק פרדס בעקבות נגע הפסילה בצפון הארץ

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזהה התפרצות של כנימת פסילת ההדר האסיאתית בפרדסים בצפון הארץ, באזורים: אצבע הגליל, עמק החולה, רמת הגולן, סובב כנרת ועמק הירדן.

הפסילה הינה הווקטור המעביר את חיידק הגרינינג מעץ ההדר נגוע לשכניו מה עלול להכחיד את ענף ההדרים בישראל. התפרצות הפסילה מטופלת על ידי כל הגורמים הרלוונטיים, בין היתר, על ידי השירותים להגנת הצומח ויחידת שירות הדרכה ומקצוע במשרד וע"י ענף ההדרים במועצת הצמחים. דרך הטיפול הטובה ביותר הינה ביצוע ריסוסים שונים ע"י החקלאים המגדלים

מהמידע המצוי בידי המשרד ישנם כמה מאות דונמים של שטחי פרדסים מוזנחים אשר אינם מטופלים על ידי המגדלים וככול הנראה, לגבי חלקם, בכוונת המגדלים לעקור את הפרדס (בסיום עונת קטיף ההדרים הנוכחית).
המשרד מזהה בעיה בכך ששטחים אלו אינם מטופלים בריסוסים הנדרשים לצורך מיגור ההתפרצות ועקירתם מתעכבת, ככל הנראה, בהמתנה לפרסום נוהל המשרד לקבלת תמיכה בגין ריסוק גדמי מטעים.

מאחר ש:

  1. אם יפורסם הנוהל, הוא יפורסם רק לאחר פרסום תקציב המדינה, ככל הנראה במהלך חודש יוני 2023;
  2. החקלאים מעוניינים להמתין לקבלת תמיכה, וכלל הנראה לא יעקרו את המטעים קודם לכן, ולא יטפלו בריסוס כנגד התפרצות הפסילה;
  3. לעמדת גורמי המקצוע יש לעקור מטעים אלו בהקדם האפשרי על מנת לסייע במיגור התפרצות המחלה.

לאור זאת, החליטה ועדת התמיכות במנהלת ההשקעות כי אם יתקבל תקציב לצורך פרסום נוהל תמיכה בפתרון לריסוק גדמי מטעים לשנת 2023, ויפורסם נוהל כאמור, מגדל פרדס מאזור התפרצות, שיקבל היתר עקירה מפקיד היערות או מתכנן המחוז הרלוונטי במשרד, ויודיע בכתב כי בכוונתו לרסק את הפרדס, יהיה זכאי לקבל את התמיכה בריסוק גם אם ביצע את הריסוק לפני פרסום הנוהל, והחל מתאריך קבלת ההחלטה בוועדת התמיכות מיום 2.5.2023 

 

להורדת קובץ המידע לחץ כאן

.