שר החקלאות יוצא נגד יוזמה של משרד החקלאות

משרד החקלאות מקדם את סימון מקור הפירות והירקות בסופרים, כדי לעודד צרכנים לרכוש תוצרת הארץ.

אבל השר אלון שוסטר לא מוכן לעגן זאת בחקיקה, שתעביר סמכויות למשרד הכלכלה

בזמן שמשרד החקלאות מקדם סימון תוצרת חקלאית, כך שהצרכן יידע במעמד הקנייה האם הפירות והירקות גודלו בישראל או יובאו מחו”ל, שר החקלאות אלון שוסטר מתנגד לעיגון היוזמה בחקיקה. הסיבה: התוצרת החקלאית כיום מצויה תחת אחריות משרד החקלאות, ואם היוזמה תחוקק, היא תיכלל בחוק הגנת הצרכן הכולל את חובת סימון המוצרים (שאינם ירקות ופירות) שמצוי באחריות משרד הכלכלה.

פירות וירקות בסופרמרקט

פירות וירקות בסופרמרקט
Image by photosforyou from Pixabay