שמירה על רציפות תפקודית לאורך שרשרת האספקה לשמירה על ביטחון מזון בישראל

"חרבות ברזל" – 

הצבת עוד מיגוניות לחקלאי הדרום, העברת פירות שהיו מיועדים לעזה לעמותת חסד בדרום לשטחי כינוס של צה"ל ולבתי חולים ושיחות אישיות עם כלל חקלאי הדרום והצפון לאיתור צרכים ובעיות
מנכ"ל משרד החקלאות, אורן לביא, מקיים מדי יום מספר הערכות מצב כחלק מ"שגרת העבודה" בחירום של המשרד. המטרה המרכזית שהוגדרה היא צמצום הפגיעה באספקת המזון לציבור מן הצומח ומן החי, ודאגה לביטחון המזון הלאומי ולרציפות תפקודית לאספקת המזון לציבור. 
במסגרת הערכות המצב המתקיימות במשרד, ובהתבסס על קשר ישיר של גורמי המקצוע עם החקלאים בשטח, התקבלו מספר החלטות:
משרד החקלאות וארגון  "לקט ישראל" ישתפו פעולה במיזם משותף שמטרתו קניית פירות שהיו מיועדים ליצוא לעזה והעברתם לעמותות חסד באזור הדרום, לשטחי כינוס של צה"ל ולבתי חולים. מנכ"ל המשרד, אורן לביא, תיקצב את המיזם המשותף ב-500 אלף ש"ח. 

משרד החקלאות אישר הצבת כ-90 מיגוניות חדשות נוספות במשקים חקלאיים ביישובי עוטף עזה. מנכ"ל המשרד, אורן לביא, אישר הגדלת תקציב לנושא בסך של 3.8 ש"ח. המיגוניות יוצבו בימים הקרובים והן מתווספות ל-600 המיגוניות המוצבות כבר בשטח, אותן הציב המשרד החל משנת 2007. 
המיגוניות תוצבנה בשטחים חקלאיים ובאזורים בהם קיימים ריכוזי עובדים דוגמת: רפתות, חממות,  בתי אריזה ומכוני מיון ביישובי עוטף עזה, בדגש על יישובים סמוכי גדר בטווח של עד 7 ק"מ מהגבול. 
פיזור המיגוניות והצבתן ייעשה בשיתוף פעולה מלא עם המועצות האזוריות ומטרתו להבטיח את רציפות הפעילות החקלאית וייצור המזון לאוכלוסייה. 

חקלאים רבים חווים פגיעה אישית ופגיעה משמעותית ביכולת העבודה שלהם. משרד החקלאות פונה באופן אישי לכל אחד מהחקלאים באזורי הלחימה בדרום ובצפון, על מנת לשאול בשלומם ולהציע עזרה וסיוע בפתרון בעיות, במטרה לסייע לחקלאים בשמירה על יכולת העבודה שלהם ועל ביטחון המזון של האזרחים במדינה. 

המשרד ימשיך לקיים הערכות מצב שוטפות ולעקוב אחר השינויים בשוק, להיות בקשר עם החקלאים בשטח, ולעדכן את הציבור ככל שיידרש.
אנו מזמינים את הציבור לפנות בכל שאלה או בקשה למוקד שלנו הזמין 24/7, בטלפון: 6016*