שיטות בדיקה אובייקטיביות לבדיקת איכות בתוצרת חקלאית OECD

EYAL.jpg

בקרת איכות של תוצרת חקלאית טרייה חיונית מכיוון שפירות וירקות הם מוצרים מתכלים המושפעים מטיפול, תנאי אחסון, מזג אוויר, מזיקים ומחלות, שינויים פנימיים וגנטיקה.

מרגע הקטיף ועד למכירתם ללקוח הסופי, עוברת התוצרת החקלאית הטריה סביבות רבות ושונות. התנאים במתקנים השונים ואופן הטיפול משפיעים על איכותה. הערכת איכותם של פירות וירקות היא קריטית במהלך הגידול, כמו גם בשלב האריזה, האחסון, ההובלה, תהליכי הבשלה מלאכותית-מואצת, קמעונאות ומחקר.

בדיקת איכותם הפנימית של פירות וירקות, אנליזה של הגז המשמשים להבחלה באחסון ובאריזה, וניטור עקות בצמחים חיוניים לכל אורך שרשרת האספקה והשיווק.

טכנולוגיות רבות זמינות כיום למדידת איכות, מבדיקות מעבדה מסורתיות הרסניות ועד לשימוש במכשירים חדישים ולא הרסניים.

בשנים האחרונות גוברת המודעות לצורך של הצרכן לקבל מוצר טרי מוכן לאכילה, במצב הבשלה מספק, ושניכרות בו התכונות האורגנולפטיות הנכונות המאפיינות את מין הפרי ואת הזן המסוים.

מלבד סיוע בשמירה על האיכות והגדלת הכנסות המגדלים והמשווקים, בקרת איכות מקצועית הופכת את הייצור החקלאי לבר-קיימא. הקפדה על האיכות לאורך כל שרשרת היצור והשיווק מסייעת בהפחתה משמעותית באובדן מזון והגדלת ייצור המזון, המיטיבה משמעותית עם החברה כולה. קטיף התוצרת החקלאית במועד הנכון פירושו הקטנת ההחזרות מצד קמעונאים וצרכנים. צמצום אובדן התוצרת באמצעות מיון, אריזה והשמדה נכונים מפחיתה גם את בזבוז המזון. זה, בתורו, חוסך במשאבי טבע ומגביל את הזיהום הסביבתי.

בקרת איכות