רשות המים תאפשר הקלות: הפרטים הלאים נחשפים

אפשרות למי שפתח את ביתו לארח תושבים שהתפנו מבתיהם באזורי הקרבות לקבל תוספת של מים בתעריף הנמוך של המדרגה הראשונה בחשבון. כדי לקבל את ההטבה, המארחים יצטרכו רק למסור הצהרה לספק המים על מספר המתארחים ומספרי הזהות שלהם וחשבונם יחושב על בסיס התעריף הנמוך לשירותי מים וביוב גם עבור אורחיהם

 

מועצת רשות המים אישרה בהליך מזורז ביום חמישי האחרון שינויים ברגולציה, שמטרתם להתאים את השירות לצרכים בעת לחימה מתמשכת. השינויים וההקלות מיועדים לצרכני מים פרטיים, למגזר הכפרי, לחקלאים ולתאגידי המים והביוב.
 

השינויים נועדו להתאים את פעילות משק המים למצב המלחמתי, להקל על המפונים ומארחיהם ולצד זאת להבטיח את המשך התפקוד של ספקי המים ואת רמת השירות הטובה גם בעת הזו. 
 

 

צרכני מים פרטיים

אפשרות למי שפתח את ביתו לארח תושבים שהתפנו מבתיהם באזורי הקרבות לקבל תוספת של מים בתעריף הנמוך של המדרגה הראשונה בחשבון. כדי לקבל את ההטבה, המארחים יצטרכו רק למסור הצהרה לספק המים על מספר המתארחים ומספרי הזהות שלהם וחשבונם יחושב על בסיס התעריף הנמוך לשירותי מים וביוב גם עבור אורחיהם ("כמות מוכרת").  

אפשרות דומה תהיה גם לקהילות המארחות בהתנדבות יישובים שהתפנו מבתיהם. לקהילות אלו ניתנה אפשרות להגדיל את הכמות שהקהילה רוכשת מחברת מקורות בתעריף המופחת של "כמות מוכרת". במקרים שבהם מתארחים תושבים לאורך זמן במקומות שאינן משמשים בדרך כלל למגורים, ניתנה אפשרות להגדיר גם אותם כ"יחידת דיור" ולקבל בחשבון המים כמות מים במחיר המפוחת של "כמות מוכרת".
 

הוצאו הנחיות לתאגידי המים ולרשויות המקומיות על יישום החוק לדחיית תשלומים של משרתי כוחות הביטחון, משפחות החטופים והנרצחים, ומועצת רשות המים החילה את אותן הוראות גם על שאר ספקי המים במשק. מנהל רשות המים יחזקאל ליפשיץ הנחה את חברת מקורות לעכב משלוח חשבונות מים לישובים שפונו בשל מצב המלחמה ובשלב זה לא לגבות חשבונות שנשלחו כבר.
 

מגזר חקלאי

במטרה להקל על המשך הפעילות החקלאית היכן שניתן לקיימה, אושרה האפשרות לספקי מים להמשיך אספקת המים לחקלאים מעבר להקצאה השנתית לשנת 2023. בוטלו תעריפי חריגה לחקלאים שישתמשו בשנת 2023 בכמות מים גדולה מההקצאה, מתוך הבנה שבתקופה זו הצרכנים יתקשו לטפל בהגדלת הקצאות וקיימת חשיבות בהמשך הפעילות החקלאית הין שניתן. המשמעות היא שהחקלאים לא יצטרכו לשלם השנה תעריפי חריגה.
 

הוקדמה מינואר 2024 הפחתה בתעריף מי השפד"ן ב - 24 אגורות, שעיקר השימוש בו הוא להשקיה בנגב המערבי. ההפחתה תחול על צריכת מים מתחילת 2023. נדחו מועדים החלפת מדי מים, במקרים שבהם תנאי הלחימה אינם מאפשרים לפעול להחלפתם. שירות תאגידי מים וביוב ניתנה לתאגידי המים והביוב אפשרות לערוך התאמות במתן השירות לתושבים. התאגידים הונחו לתגבר ערוצי שירות מקוונים ודיגיטליים. ניתנו הקלות בנוגע להחלפת מדי מים ולזמן טיפול בפניות ציבור, כדי לאפשר לתאגידי המים להתמקד בנושאי השירות הבוערים וכן למקד את פעילותם  בנושאים הדחופים כעת.