מים

הצעת פשרה לחקלאים: מחירי המים יסובסדו מתקציב המדינה

עפ"י רשות המים, החקלאים היום מסובסדים בהיקף של בין 350 ל-500 מיליון שקל בשנה, וכדי לכסות את עלויותיהם האמיתיות, תעריף המים השפירים לחקלאות נדרש לעלות משמעותית • בסוף המו"מ, שצפוי להימשך כשלושה שבועות, תצא רשות המים לשימוע ציבורי כדי לשמוע את עמדות הציבור ובעלי האינטרסים בנושא

רשות המים נערכת לרפורמה משמעותית במחירי המים לחקלאות. על פי רשות המים, החקלאים היום מסובסדים בהיקף של בין 350 ל-500 מיליון שקל בשנה, וכדי לכסות את עלויותיהם האמיתיות, תעריף המים השפירים לחקלאות נדרש לעלות משמעותית.

מהי הדרך הנכונה לעצב את המדיניות האופטימלית עבור משק המים לחקלאות בישראל?

מים

לחקלאות הישראלית מגוון רחב של תפקידים לאומיים: היא מספקת מזון לתושבים ומבטיחה את הזכות הבסיסית למזון טרי ונגיש לכל האוכלוסייה, הן בשגרה והן בתנאי אי-ודאות גיאופוליטית וכלכלית; היא מספקת תעסוקה ובסיס כלכלי לעוסקים בה; ומספקת תועלות חיצוניות רבות, כגון נוף חקלאי, ריאות ירוקות במרכז הארץ והתיישבות ושמירת קרקעות באזורי הפריפריה.

צוות משותף לבחינת הגדלת היצע השימוש במי הקולחים

מים ממוחזרים

NHHO NNUJZRHO

משרדי החקלאות, האנרגיה, האוצר ורשות המים מקימים צוות משותף לבחינת הגדלת היצע השימוש במי הקולחים, לטובת ניצולם היעיל והאופטימלי והורדת עלותם לחקלאות

משרדי החקלאות ופיתוח הכפר, האנרגיה, האוצר ורשות המים מקימים בימים אלה צוות משותף לבחינת הגדלת היצע השימוש במי הקולחים, לטובת ניצולם היעיל והאופטימלי ובחינת דרכים להורדת עלותם לחקלאות. מהלך זה מתבצע בהמשך לסעיף 30 להחלטת ממשלה מספר 213 ("תכנית להגברת התחרות בחקלאות ותיקון החלטת ממשלה") מה-1.8.21.

הפירות הצמאים של אגן הים התיכון

השקיה

ענבים, חיטה ותירס: על פי מחקר חדש, גידולים חקלאיים פופולריים בארצות הים התיכון יזדקקו בעתיד הלא-רחוק ליותר השקיה – וזאת כשמקורות המים באזור רק הולכים ומידלדלים. כיצד מתכוננים לכך החקלאים הישראלים? ולמה, למרות מה שמופיע בחשבון המים שלנו, למים אין מחיר?

לצד השלכותיה ההרסניות הרבות, המלחמה שמשתוללת בשבועות האחרונים באירופה משפיעה גם על התוצרים החקלאיים הבסיסיים שכולנו ניזונים מהם. רוסיה ואוקראינה אחראיות לחלק ניכר מייצוא החיטה והתירס לעולם, ומחיריהם של שני הגידולים הללו זינקו בעשרות אחוזים בישראל ובעולם מאז תחילת הלחימה – מה שעלול גם לפגוע באספקתם.

החקלאים זועמים: "העלאת מחיר המים - מכת מוות"

מים

ברשות המים מתכננים להעלות את מחיר המים ל־2 שקלים לקוב • מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל: "מהלך חסר אחריות, יש לעצור את המחדל"

ביום שלישי צפויה רשות המים להכריע בנוגע להעלאת מחיר המים לחקלאות, צעד אשר מעורר זעם בקרב החקלאים.

אבשלום (אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, מתריע כי צעד כזה, יחד עם הסרת המכסים והפתיחה המאסיבית ליבוא של פירות וירקות, יביא לסופה של החקלאות הישראלית.

נוהל הסכם המים (3) לצרכני מקורות נוהל המשכי להשקעות לשנת 2022

מים

לכבוד

ציבור החקלאים

מנהלי המחוזות ועובדי המחוזות

הנדון  נוהל הסכם המים (3) לצרכני מקורות נוהל המשכי להשקעות לשנת 2022 – אנו מודיעים על פתיחת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות במסגרת זו.

 

משרד האוצר מאשים: משרד החקלאות לא מדווח אמת ל־OECD

השקיה

השקיה

מהי עלות סבסוד המים לחקלאות? תלוי את מי שואלים • אם תחפשו את הנתון בארגון המדינות המפותחות, תמצאו שמדובר ב־172 מיליון שקל, אך רשות המים מציגה מספר גבוה בהרבה

האוצר נגד משרד החקלאות: הפסיקו לעוות ולשנמך את נתוני התמיכה בחקלאות הנמסרים ל־OECD. בתקופה הקרובה צפוי להתפרסם דו"ח של ה־OECD, ובאוצר מזהירים כי אם משרד החקלאות לא יתקן את הליקוי, העיוות יפורסם גם בשנה הבאה.

ספר תעריפי המים והביוב

השקיה

השקיה
Image by Holger Schué from Pixabay 

תעריפים לצרכני מים וביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים) 1.1.2021

מוצגות בזאת, לציבור הצרכנים וספקי המים ו/או הביוב, טבלאות התעריפים למים ולביוב ודמיהמים הנכונים ליום 1.1.2021 .
לתשומת הלב, יודגש כי :


פירוט התעריפים בטבלאות מייצג תעריף כולל לצרכן, ואינו מחליף את הפירוט הנדרש מהספק בהודעת החיוב. בטבלאות התעריפים מוצגים הן התעריפים המתפרסמים ברשומות והן תעריפים תוצאתיים. בכל מקרה, על הספק החובה לוודא שהתעריף המלא תואם לחיוב, בטרם חיוב הצרכן.

עדכון תעריפי המים – ינואר 2021

השקיה

השקיה
Image by annawaldl from Pixabay 

תעריפי המים מעודכנים אחת לחצי שנה – בחודש ינואר ובחודש יולי. השינוי בתעריפי המים חלים בעקבות עדכון חצי
שנתי של סל המדדים.


לקראת הדיון המקדים על עדכון תעריפי המים, רשות המים החליטה להעמיד את תעריפי המים לכמות המוכרת ולכמות
נוספת )נחרגת( לשנת 2021 במגזר הביתי, ללא שינוי ביחס לתעריפי יולי 2020 .


להלן פירוט התעריפים שנקבעו לינואר 2021 במגזר החקלאות:
 התעריפים המובאים כאן הם של השנה האחרונה וכן של יולי 2017 )מכיוון שאז נקבעו לראשונה התעריפים
במסגרת תיקון 27 לחוק המים(.