קנט פירות 2021 - הערכת חוסר יבול בעקבות תנאי חורף חריגים

מצגת של הקרן לנזקי טבע בנושא השפעת החורף הקשה על חוסר יבול בשנת 2021

המצגת מצורפת למטה

חורף

חורף