קיפאון בשווי התוצרת, קריסה בפריון: כך הטכנולוגיה יכולה לאושש את החקלאות בישראל

ידיים עובדות - "אאוט". חדשנות טכנולוגית - "אין" 

דוח חדש של מכון יסודות קובע: הדרך להתמודד עם הקיפאון בענף החקלאות ולשפר את הפריון הנמוך עוברת בחדשנות ובמחקר ופיתוח, כחלק מתוכנית לאומית

איך מחברים את תעשיית הסטארט-אפים לענף המסורתי

ענף החקלאות, שהובל על ידי ההתיישבות העובדת והיה סמל לציונות, סובל בשנים האחרונות מקיפאון ממושך. זאת בנוסף לקשיים עמם הוא מתמודד מזה עשורים, כמו שינויי אקלים, מחסור בכוח אדם ותחרות גוברת מצד חקלאים בעולם.

מכון יסודות, שמאחוריו עומדים גופים כמו התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים, מפרסם דוח חדש, שבוחן את מצב ענף החקלאות בישראל. הדוח מספר סיפור בעייתי על הענף שהיה אחד מגולות הכותרת של התעשייה בישראלית.

כבר כמה שנים שערך התוצרת החקלאית - השווי המצרפי של התוצרת המקומית - מצוי בקיפאון. וזאת בד בבד עם העובדה שבשנים האחרונות חלה ירידה דרסטית בפריון בענף. ירידה גם בהשוואה לענפים אחרים בישראל, ולא פחות מזה - בהשוואה לממוצע מדינות ארגון ה-OECD.

מטע תפוחים בישראל

מטע תפוחים בישראל
Image by Gary Fisher from Pixabay