קורס גידול הדרים 2023

הנכם מוזמנים לקורס 'גידול הדרים', שיעסוק בהקניית ידע חדש ומעמיק בתחום. הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בענף,

המעוניינים לרכוש ידע עדכני ומקצועי בגידול. מפגשי הקורס ייערכו בימי רביעי בחודשים ספטמבר 2023 עד נובמבר 2023 במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז מרכז.

מנושאי הקורס* :

  • ענף ההדרים בארץ ובעולם
  • הביולוגיה של עץ ההדר
  • נטיעת הדרים
  • השקיה ודישון
  • הדברה וניהול עשבייה
  • הגנת הצומח - מזיקים ומחלות
  • ויסות היבול ושיפור איכותו
  • מיכון וטכנולוגיות חדשניות
  • כלכלה ושיווק
  • טיפולים לאחר קטיף