קול קורא פיתוח תשתיות ומנגנונים אזוריים להתארגנות חקלאית, שיווק ישיר של תוצרת חקלאית

אנחנו יוצאים לדרך עם הקול הקורא לרשויות להשתתף בתכנית דיגי-באסטה 2.0, המשותפת למשרד החקלאות ולג'וינט. התכנית מציעה לרשויות שייבחרו הכשרה ופיתוח תשתיות אזוריות להתארגנות חקלאית מקומית, במטרה לקדם את השיווק הישיר והדיגטלי של תוצרת חקלאית טרייה.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף עם ג’וינט ישראל מזמינים מועצות אזוריות, אשכולות, רשויות ותאגידים עירוניים, לקחת חלק בתוכנית “דיגי-באסטה 2.0” ולהציע הצעה לבניית מערך גומלין אזורי תומך בתחום השיווק החקלאי הישיר של תוצרת חקלאית.

תנאי סף להגשת מועמדות

רשאים להגיש מועמדות אך ורק מועצות אזוריות, אשכולות, רשויות ותאגידים עירוניים, העומדים בתנאי הסף להלן:

  1. קיומה של ועדה חקלאית פעילה העוסקת בקידום ופיתוח חקלאות באזור.
  2. הגשת תכנית עבודה מפורטת להקמת מנגנון אזורי התומך בשיווק ישיר של תוצרת חקלאית.
  3. עמידה בהתחייבויות המפורטות:

א. השתתפות במימון תכנית העבודה בתקציב משלים למענק המוצע.

ב. העמדת איש קשר רשותי שישמש כאיש קשר בין הג’וינט לבין הרשות בתקופת ההכשרה.

ג. העמדת צוות מתכלל רשותי ייעודי, לריכוז והקמת מערך השיווק האזורי כפי שמפורט בהגדרות.

ד. השתתפות הצוות המתכלל בהכשרה ייעודית ומפגשי ייעוץ וליווי לצורך דיוק המענה.

ה. התחייבות לתקופת פעילות נוספת, מתום ההתקשרות למשך כולל של 18 חודשים לפחות.

העמדת מבנים מתאימים ומאובזרים.
קול הקורא ישלח באופן מקוון באמצעות מערכת “משיק”. לקבלת מסמכי הקול הקורא ורישום המציע, לחצו כאן
 

התאריך האחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 09.03.2023 בשעה 14:00.
מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול הקורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול הקורא אלא להוסיף עליהם.
לצורך קבלת סיוע טכני בלבד בכל הקשור למערכת ולהגשת ההצעות באמצעותה, ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: .service@mashiktech.com

איסוף ההצעות ושאלות ההבהרה ייעשה דרך מערכת "המשיק" בלבד.