קול קורא לקורס בנושא גידול גפן יין, 2024

כורמים, מגדלים, מדריכים, חוקרים, סטודנטים ואנשי מקצוע, הנכם מוזמנים להשתתף בקורס 'גידול גפן יין', שיעסוק בהקניית ידע חדש ומעמיק בנושאים הקשורים לגידול גפן היין.

הקורס כולל עשרה מפגשים:
משך כל מפגש כ 7- שעות. מפגשי הקורס יתפרשו על פני העונה כולה וייערכו פעמיים בחודש במהלך שנת 2024 (מועדים מדויקים יפורסמו בהמשך). המפגשים יתקיימו באופן פרונטלי ובמהלכם ישתתפו המשתלמים בהרצאות, בדיונים ובסיורים מקצועיים.

פירוט נושאי הקורס:

  • הקמת כרם יין
  • הביולוגיה והפיזיולוגיה של הגפן
  • עיצוב, הדליה וזמירה
  • זנים וכנות
  • השקיה ודישון
  • הגנת הצומח
  • טיפולים לשם ויסות היבול ולשיפור איכותו
  • גידול כרם מהיבט יינני
  • מיכון וטכנולוגיות מתקדמות
  • תחשיב ותמחור