צו השעה: מתגייסים לעבודה, בשכר, בענפי החקלאות השונים

לחקלאות דרושים בדחיפות עובדים, לטובת הבטחת הייצור החקלאי ואספקת תוצרת חקלאית טרייה לאוכלוסייה.

בעקבות המלחמה נוצר מחסור חמור בידיים עובדות בחקלאות. עובדי חקלאות ישראלים התגייסו ועובדי חקלאות זרים רבים ביקשו לשוב לארצם. כמו כן, עקב פינויים של תושבים רבים מביתם נוצר קושי בהגעת עובדים למקום עבודתם זאת בשעה שקיימת חשיבות רבה בשמירה על רציפות תפקודית ושמירה על הביטחון המזון של כולנו. יציאה לעבודה הינה חלק מהמאמץ המלחמתי ומחוסנו של המשק. 

לחקלאות דרושים בדחיפות עובדים, לטובת הבטחת הייצור החקלאי ואספקת תוצרת חקלאית טרייה  לאוכלוסייה. 
אנו זקוקים לך כדי להציל את החקלאות, ולחזק את החוסן הלאומי, לשמור על רציפות תפקודית ואספקה שוטפת של תוצרת טרייה לאוכלוסייה לטובת ביטחון המזון של כולנו!
החקלאים זקוקים לעזרתך! לקטוף את היבול, לטפל בבעלי חיים, ברפתות, בלולים, בשדות ובפרדסים, בעוטף עזה, בצפון ובכל הארץ. 
אין צורך בידע מוקדם או כישורים מקצועיים. רק רצון טוב ומוטיבציה. 

העבודה בשכר מלא, וכל עובד שימשיך לעבוד בחקלאות יזכה גם למענק התמדה בגובה אלפי שקלים בחודש.
להלן פירוט מענק תמרוץ יציאה לעבודה בחקלאות: 

  • המענק יינתן לכל עובד חדש בענף, בסך של 3,000 ₪ לחודש. המענק ישולם על-ידי הביטוח הלאומי
  • המענק יינתן על בסיס חודשי, בעבור העסקה של חודשיים (שני חודשים) לפחות.  
  • מענק מוגדל של 4,000 ש"ח לעובד המתמיד בחודש השלישי
  • מענק של 200% מהסכומים מעלה לעבודה ביישובים שפונו