פתרון מקומי לפסולת אורגנית במשקים חקלאיים באמצעות מתקני ביוגז קטנים

בענף הגידול של ירקות בבתי צמחיה נוצרים במהלך הגידול תוצרי לוואי אורגניים הכוללים את גזם הירקות הנוצר בסוף מחזור גידול, פחת פרי לא משווק ועלים וחלקי צמחים הנגזמים במהלך הגידול.

הטיפול בתוצרי לוואי אלו הינו אתגר מרכזי למגדלים וכיום לא קיים פתרון מיטבי עבור הטיפול בזרמים אלו בכלל ופחת הגידול בפרט. מטרת המחקר המרכזית היא לבחון את ההיתכנות הכלכלית והמקצועית של טיפול בפחת ירקות בבתי צמחיה בעזרת שימוש במתקני ביוגז קטנים, מקומיים וזולים ובכך להפוך את תוצר זה למשאב.

המחקר כלל שני טיפולים: בטיפול הראשון הוכנסו מדי יום תערובת של פסולת אורגנית ביתית ושאריות גידולים שאינם עגבניות. טיפול זה הוגדר כביקורת (Control) בטיפול השני - מתקן 2 (Tomatoes) הוגדר וסומן כטיפול עגבניות.