עקב גל החום: נזקים של 15 מיליון שקל לגידולים חקלאיים

EYAL.jpg

מהקרן לביטוח נזקי טבע נמסר כי ב-10 הימים האחרונים התקבלו למעלה מ-600 דיווחים של חקלאים על נזקים שנגרמו בגידולי תפוחים, אבוקדו, מלפפונים ועגבניות, וגם בלולים.

הפגיעה מגל החום הנוכחי מצטרפת לנזקים הכבדים מההתחממות הגלובלית, שזינקו ב-45% ב-5 השנים האחרונות

ל החום הקיצוני הפוקד את ישראל בשבוע האחרון גרם לנזקים כבדים לגידולים החקלאיים. על פי הערכות ראשוניות, נרשמו נזקים של כ-15 מיליון שקל, וזו רק ההתחלה. הענפים שנפגעו בעיקר הם התפוחים והלולים, וגם המטעים וגידולי השדה. הנזקים המלאים יוודעו רק בתום תקופת השיווק.

ב"קנט", הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, אומרים כי מתחילת גל החום, לפני כ-10 ימים, התקבלו בחדר המצב של הקרן למעלה מ-600 דיווחים של חקלאים על נזקים שנגרמו לגידולים כתוצאה מהחום. הדיווחים התקבלו ממגדלים מכל רחבי הארץ. בין השאר התקבלו דיווחים על פגיעות בתפוחי העץ, האבוקדו, הענבים, העגבניות והמלפפונים. נזקים כבדים נגרמו גם למגדלי העופות כתוצאה מהחום.

לוגו הקרן לנזקי טבע