על רקע שינויי האקלים

משרד החקלאות ישתתף במימון הפרמיה לחקלאים לרכישת ביטוח כנגד נזקי טבע, אסונות טבע, מחלות ומזיקים בהיקף חסר תקדים העומד על 247 מיליון ₪

המטרה: לעודד את החקלאים לרכוש פוליסות ביטוח ולהבטיח המשך ייצור המזון לציבור הישראלי

שר החקלאות, חה"כ אבי דיכטר: "אנו מכירים בחשיבות ההגנה על המגזר החקלאי שלנו מפני נזקי טבע בלתי צפויים, שיכולים להיות בעלי השפעה משמעותית על התוצרת החקלאית ועל עבודת החקלאים עצמם. בעזרת תקצוב פרמיות הביטוח, נוכל לספק להם רשת ביטחון כך שיוכלו להמשיך בעבודתם החיונית ללא חשש מפגיעה כלכלית לא רצויה. יחד נוכל לבנות תעשייה חקלאית בת קיימא, משגשגת ועמידה בפני איתני הטבע"

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעות קיצוניות של אירועי מזג אוויר קיצוניים המובילים לנזקים בגידולים חקלאיים, לרבות גלי חום ואירועי טמפרטורות קיצוניים, תפוצה של מזיקים ומחלות בקרב יבולים חקלאיים וכן אירועי קרה. לצורך צמצום הנזקים הכלכליים, משרדי החקלאות והאוצר יסבסדו פרמיות ביטוח במסגרת נזקי טבע בענף הצומח ובענפי בעלי החיים. 

התוכנית נועדה לצמצם את הנזקים הכלכליים של החקלאים, ומסתמכת על תחזיות בהיקף הפוליסות לשנת 2023 שנמסרו למשרד החקלאות על ידי חברות הביטוח. הנתונים משקפים רמת אחריות (כיסוי) של יותר מ-20 מיליארד ₪ בשנה. המדינה תשתתף במימון הפרמיה לחקלאי, בשיעור של עד 80% מסכום הפרמיה לביטוח מפני סיכוני הטבע בחקלאות בשנת 2023. 

ד"ר מועמר חאג'-יחיא, מנהל תחום ביטוח חקלאי במשרד החקלאות: "התוכנית תתמוך בחקלאי ותעודד אותו לרכוש ביטוח לגידוליו. ברמת החקלאי, פוליסת ביטוח יכולה להיות ההבדל בין להיות או לחדול, וברמת המדינה בין ייצור מזון וביטחון מזון לאוכלוסייה להעדרו".