עדכון בנושאי תקציב המדינה וחוק ההסדרים

לאחר גמר ישיבת הממשלה ביום שני בבוקר, בה אושר תקציב המדינה ולאחר ההפגנות המרשימות שאירגנו ברחבי הארץ ומול הממשלה בירושלים, נפגשנו ביום שלישי עם שר החקלאות עודד פורר לשיחה.

שר החקלאות ביקש להגיע איתנו להסכם בטרם יימשך תהליך החקיקה. זאת היתה דרישתנו המקורית, ולכן סוכם על הקמת שני צוותים שיעסקו בגיבוש: – צוות אחד יעסוק בענף הלול ובדרישה לביטול התכנון.
צוות שני יעסוק בענפים הצמחיים, בכל נושא רפורמת הקטנת המכסים, מתן תמיכה ישירה ושאר הנושאים שעלו בחוק ההסדרים.
כל צוות ילווה ע"י חברי הקבינט, חברי הענפים הרלוונטיים והמומחים שגייסנו לצורך כך יחד עם אנשי משרד החקלאות.
פגישות ראשונות בנושא הלול נקבעו כבר לשבוע הבא.
במקביל אנחנו ממשיכים בעבודה התקשורתית הרצופה, ובעבודה משותפת עם חברי הלובי החקלאי בכנסת.
 

ההמך במכתב המלא המצורף...

אבשלום (אבו) וילן

אבשלום (אבו) וילן
צילום סער יעקב לעם