ספגתם נזק ממזג האוויר? פיצוי של 130 מיליון שקל יחולק לחקלאים

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מסכמת את נזקי מזג האוויר לחקלאות בחורף האחרון: תפצה את החקלאים בסכום שזינק בשיעור של כ-30% לעומת החורף הקודם, ישולם פיצוי של 60 מיליון שקל בשל חוסר יבול

נראה כי אין עוד צורך להוכיח את תופעת ההתחממות הגלובאלית, אולם נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, המתפרסמים היום מדגישים שוב את הנזקים הגדולים הנגרמים לחקלאים כתוצאה מכך. מסיכום הנתונים עולה כי קנט תפצה חקלאים בכ-130 מיליון שקל בעקבות נזקי מזג האוויר בחורף האחרון (דצמבר 2020-אפריל 2021), זינוק של כ-30% לעומת החורף הקודם, בו פיצתה קנט את המגדלים בכ-102 מיליון שקל.

 

נראה כי אין עוד צורך להוכיח את תופעת ההתחממות הגלובאלית, אולם נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, המתפרסמים היום מדגישים שוב את הנזקים הגדולים הנגרמים לחקלאים כתוצאה מכך. מסיכום הנתונים עולה כי קנט תפצה חקלאים בכ-130 מיליון שקל בעקבות נזקי מזג האוויר בחורף האחרון (דצמבר 2020-אפריל 2021), זינוק של כ-30% לעומת החורף הקודם, בו פיצתה קנט את המגדלים בכ-102 מיליון שקל.

אולי יעניין אותך גם

Recommended by

זאת, למרות שלכאורה לא מדובר היה בחורף "חורפי" במיוחד. מנתוני קנט עולה כי נזקים משמעותיים במיוחד נגרמו דווקא בשל מספר אירועי קיצון ובשל כך שהחורף היה חם יחסית ובשל היעדר מנות קור הקריטיות להתפתחות הפירות. כתוצאה מכך לחקלאים צפויה ירידה משמעותית בהיקף התוצרת, ירידה שאת היקפה ניתן יהיה לאמוד רק בהמשך השנה, אולם כבר כעת צופים בחברה כי ענף הפירות יספוג נזקים של עשרות מיליוני שקלים.
 
הטמפרטורות הגבוהות גרמו לחוסר יבול – מטעי הפירות בצפון הארץ לא מלבלבים
מסיכום הנתונים עולה כי במהלך חודשי החורף התקבלו בקנט למעלה מ- 4,200 דיווחים של חקלאים על נזקים לגידולים השונים. מרביתם בשל מספר אירועים עוצמתיים. שינויי מזג האוויר הקיצוניים והתכופים באו שוב לידי ביטוי בכך שבראשית החורף היינו עדים לאירוע גשם קיצוני במהלכו ירדו בחלק מהמקומות  170 עד 220 מ"מ של גשמים ונשברו בו שיאי גשם ליממה אחת ולשתי יממות. בעקבות האירוע התקבלו בקנט כ- 140 הודעות סערה ושטפון, בעיקר בענפי ההדרים והירקות.
 
לאחר אירועי הגשם המשמעותיים, היינו עדים לעצירה מוחלטת של גשמים לתקופה ארוכה ויוצאת דופן של 19 יום, ובכלל זה לטמפרטורות גבוהות. בקנט מציינים כי אירוע כזה הוא יוצא דופן לחודשי החורף המרכזיים ועתיד לגרור בעקבותיו נזקים משמעותיים, של עשרות מליוני שקלים,  לגידולי ירקות ופירות כתוצאה מפגיעה בכמויות היבול הצפוי. את השלכות הפגיעה ניתן לראות בימים אלה, בכל צפון הארץ, במטעי פירות שלא פרחו ואינם מלבלבים.  בקנט מדגישים כי נזקים אלו מבוטחים במסגרת ביטוח אסונות טבע ומעריכי קנט עמלים בימים אלו על בחינה ראשונית של המצב במטעים הניזוקים.  
 
במחצית פברואר היינו עדים שוב למערכת קיצונית שגרמה לנזקים כבדים בזמן קצר וכללה מזג אוויר סוער, רוחות עזות, ברד ושלג. כמויות המשקעים באירוע זה היו גדולות והגיעו באזורים רבים לכ-100-140 מ"מ. בעקבות מערכת זו בלבד התקבלו בקנט למעלה מ-900 דיווחי נזקים. הענף המרכזי שנפגע במערכת זו היה ענף הירקות ולאחריו הפירות, הדרים והפלחה.
 
החום החריג נמשך גם בסיומו של החורף כאשר על פי נתוני קנט, צבירת ימי החום בחודשים מרץ ואפריל הייתה 100% ומעלה מהממוצע הרב שנתי, ובחלק מהמקומות הגענו ל-140% מהצפוי לתקופה.

שדות בגשם

שדות בגשם