נלחמים בפסולת החקלאית ומקדמים קיימות בחקלאות

המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות אוספים ומפנים מחקלאים פסולת חומרי הדברה ומפחיתים סיכון אפשרי לציבור, לבעלי החיים ולסביבה; חקלאים יכולים להעביר חומרי הדברה מסוכנים שפג תוקפם לאתרי איסוף מוסדרים ללא תשלום, לשם שמירה על סביבה בטוחה ונקייה

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "חשיפה לחומרי הדברה מסוכנת ועלולה להוביל לפגיעה בבריאות הציבור, בבעלי החיים ובסביבה. מבצע האיסוף נועד לסייע לחקלאים לפנות פסולת תכשירי הדברה פגי תוקף וחסרי שימוש, להוביל אותם לטיפול סביבתי, ובכך להקטין את החשיפה של הציבור ובעלי החיים לתכשירי הדברה מסוכנים. נמשיך לפעול לצמצום הסיכון לבריאות הציבור ולסביבה, בין היתר כתוצאה מחשיפה לחומרי הדברה"

מנהל שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות, חגי שניר: "מדובר בפרויקט בעל חשיבות אסטרטגית שרותם את המגדלים והחקלאים בשטח כדי לקדם ערכים של קיימות בחקלאות, ולטייב את הפתרונות האפשריים לטיפול בפסולת חקלאית. במציאות האקלימית והסביבתית שלנו היום, ישנה חשיבות רבה לביסוס חקלאות מקומית בת קיימא וסביבתית שתוכל להמשיך לייצר מזון איכותי שנים קדימה"

המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיימים פעילות פינוי פסולת חומרי הדברה מחקלאים בכל רחבי ישראל. במסגרת הפעילות, מוזמנים חקלאים לפנות שאריות חומרי הדברה חקלאיים, פגי תוקף וכאלו שהוצאו משימוש, בעלי פוטנציאל לסיכון הציבור, בעלי החיים והסביבה. הפינוי, האיסוף והטיפול מתבצעים ללא עלות, ומבלי לנקוט בצעדי אכיפה וענישה לכל חקלאי שנרשם מראש

פעילות איסוף חומרי ההדברה תוכננה על-ידי אגף סביבה חקלאית במשרד להגנת הסביבה והיא חלק מהמהלכים שמוביל המשרד במטרה לקדם סביבה נקייה ובריאה, תוך הפחתה משמעותית של הגורמים העלולים לזהם את הסביבה או להביא לאירוע חומרים מסוכנים שיכול לפגוע בבריאות הציבור. מבצע האיסוף יאפשר לחקלאים לפנות את שאריות החומרים הרעילים והמסוכנים, שאין בהם שימוש, באופן מסודר, בטוח וללא עלות.

במועד שייקבע בכל אזור ואזור, מגיעים כלי רכב מיוחדים להובלת חומרים מסוכנים, מלווים בצוות בעל הכשרה מתאימה ונציגי המשרד להגנת הסביבה. החומרים מפונים בצורה מסודרת לאתרים מאושרים כקבוע בחוק. השימוש בחומרי הדברה הוא חלק מהמציאות של החקלאות המודרנית במטרה למנוע נגעים ומחלות צמחים ולאפשר אספקה סדירה של פירות וירקות. פסולת תכשירי ההדברה ושאריות שלא ניתן לעשות בהן שימוש עלולה להגיע לסביבה, להזיק לאדם, לבעלי חיים ולזהם קרקע ומקורות מים.

 

מצבורים של פסולת זו יכולים להוביל לאירוע חומרים מסוכנים, שריפות ופליטת גזים רעילים לאוויר. בנוסף, פסולת תכשירי הדברה המושלכת ברשות הרבים עלולה להרעיל חיות בר ולגרום נזק חמור למערכת האקולוגית. על-פי חוק על החקלאים מוטלת החובה לפנות את פסולת חומרי ההדברה.

לסרטון מבצע איסוף חומרי הדברה מחקלאות: https://youtu.be/0yDcKOBOcOI