נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות 2023

מדינת ישראל מובילה בתחום החקלאות, לרבות בתחום החדשנות הטכנולוגית, מהווה נקודת מפגש בין חקלאות מתקדמת ופיתוחים טכנולוגיים מובילים בעולם, ושמה לה למטרה לתמוך בטכנולוגיות חדשות המהוות מנוע צמיחה לכלל המשק.

תכליתו המרכזית של נוהל זה הינה לעודד חברות טכנולוגיות חדשות בתחום החקלאות לראות בחקלאות הישראלית מקום להטמעת הטכנולוגיות וליצירת מאגר לקוחות ישראלי,
ולצד זאת, מתן הזדמנות לחקלאים הישראלים להטמיע במשקיהם טכנולוגיות חדשות, זאת באמצעות תמיכת המשרד בהשקעות רב שנתיות.
כמו כן, נוהל זה מיועד לסייע לחקלאים לרכוש טכנולוגיות מתקדמות, לרבות מערכות חומרה או תוכנה, ובלבד שהן טכנולוגיות חדשות שפותחו בשנתיים האחרונות או יובאו לישראל בתקופה זו, ועברו את שלב הפיתוח והוכחת התכנות מסחרית לפעולתן . 
להלן עקרונות מרכזיים של הנוהל ותנאי הסף לבחינת הטכנולוגיה:
א.    טכנולוגיות חדשניות בגינן יינתנו מענקים לפי נוהל זה הן טכנולוגיות בענפי הצומח והחי שפיתוחן עבר את שלב הוכחת ההתכנות המסחרית בהצלחה, וזאת על פי ממצאי צוות בדיקה ייעודי ובהתאם להצהרת החברה המספקת את הטכנולוגיה, והן מוכנות לשיווק מסחרי בהתאם לפירוט הבא:

  1. טכנולוגיות חדשניות המשווקות לראשונה בישראל – טכנולוגיות שעדין לא נמכרו לחקלאים תושבי ישראל;
  2. טכנולוגיות חדשניות אחרות – טכנולוגיות שנמכרו לחקלאים תושבי ישראל, ובלבד שממצאי צוות הבדיקה העלו שפיתוחן הסתיים בשנים 2019 עד 2022.
  3. אב טיפוס – ועדת התמיכות תאשר כלי אחד בלבד למגדל אחד בלבד. כאשר מדובר במיכון שאינו מיוצר בישראל וטרם יובא לישראל, לאחר המלצת הועדה המקצועית ואישור ועדת התמיכות תותנה הוצאת כתב האישור ביבוא הכלי לארץ. 
  4. טכנולוגיה חדשה כחלק ממתקן מוכר שאינו חדשני – ועדת התמיכות רשאית לאשר תמיכה במרכיבים הטכנולוגיים החדשים המורכבים במתקן מוכר שאינו חדשני. 

ב.    סיווג הטכנולוגיות בגינן יינתנו מענקים לפי נוהל זה יבוצע על יסוד ממצאי צוותי בדיקה ייעודיים ממשרד החקלאות.
ג.    במסגרת נוהל זה לא תינתן תמיכה עבור מערכות ניהול משק, בקרת השקיה וניהול כח אדם או מערכות מעקב גידול באמצעות לוויינים, מזל"טים או רחפנים. יחד עם זאת, ניתן יהיה לקבל תמיכה עבור הדברה מדייקת באמצעות רחפנים לשנה אחת בלבד (להדברה אחת בלבד) ועבור לא יותר מהיקף השטח החקלאי הקיים לחקלאי.  

ניתן להגיש בקשות עד–31.10.2023. יש להקליד את הבקשות במערכת התאנ"ה של משרד החקלאות.