נוהלי השקעה בשימור קרקע וחקלאות משמרת לשנת 2023

בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) להעניק סיוע כספי לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים ויישום ממשקים משמר קרקע ומים בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 2023

האגף לשימור קרקע וניקוז אמון על שימור משאבי סביבה שהם אבן יסוד בייצור החקלאי - משאבי הקרקע והמים. על מנת לשמור על משאבים ציבוריים אלה, האגף מציע מספר מסלולי השקעה ישירה בחקלאים כהגדרתם בנהלים, אשר יבצעו פעולות וממשקי עיבוד המטיבים עם משאבי הקרקע, המים והסביבה. עיבוד קרקע מושכל, בהתאם ליעוד התואם את סוג הקרקע ומגבלות השטח, יבטיח שימור משאב חשוב זה גם לדורות הבאים.

בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) להעניק סיוע כספי לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים ויישום ממשקים משמרי קרקע ומים בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 2023 ע"פ הקולות הקוראים הבאים: עיבוד משמר וחקלאות משמרת, פעולות ואמצעים, תחזוקת מערכות שימור קרקע, תכנון כולל וסקרים וכן הענקת פרס לחקלאי מוביל בתחום החקלאות המשמרת. אנו מתנצלים כי בשל המורכבות התקציבית של השנה האחרונה, ובניסיון לאפשר סיוע בהשקעות בתחום שימור הקרקע והחקלאות המשמרת, אנו נאלצים לעבוד במסגרת זמנים קצרה ומאתגרת.

כמו כן, האגף לשימור קרקע וניקוז, מודיע לציבור החקלאים על השלמת תמיכה בגין רכישת מיכון חקלאי ייעודי המקדם ממשקי עיבוד משמר קרקע ומוגש כבקשה למנהלת ההשקעות.

את בקשות להשקעה ניתן להגיש החל מ 01 ביוני 2023, י"ב בסיוון תשפ"ג ולא יאוחר מיום 27 ביולי 2023, ט' באב תשפ"ג (כולל). 

בקשות ההשקעה יוגשו באמצעות מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות, בקישור https://tmi.moag.gov.il
פניות בנושאים מקצועיים הנוגעים לנוהל זה, יופנו למתכנני שימור קרקע בתא שימור קרקע במחוז הרלוונטי
פניות בנושאים הנוגעים לאופן השימוש במערכת ההשקעות המרכזית, יופנו למוקד השירות והתמיכה של משרד החקלאות, בטל' 6016* .

המשרד מבהיר כי הקצאת התמיכות בפועל מותנית באישורו ובקיומו של תקציב מתאים.