מתנדבים לעבודת החקלאות וייצור המזון הטרי

משרד החקלאות יממן עלויות לוגיסטיות להבאת מתנדבים לעבודה בחקלאות לנוכח מצב החירום בו נמצא המשק הישראלי • התמיכה תכלול בין השאר הסעות, לינה ומזון למתנדבים 

במסגרת הערכות מצב המבוצעות כל העת במשרד החקלאות בראשות מנכ"ל משרד החקלאות, אורן לביא, עלה כי עובדים רבים שסייעו לחקלאים בשגרה בפעולות הזריעה, הקטיף והטיפול, לאורך כל שרשרת האספקה גויסו או לא התייצבו לעבודה אם בגלל חשש או בגלל סגר שמוטל על הרשות הפלשתינאית. 
לאור זאת, משרד החקלאות יממן עלויות לוגיסטיות להבאת מתנדבים לעבודה בחקלאות לנוכח מצב החירום בו נמצא המשק הישראלי. תוכנית אד-הוק זו נועדה לסייע למוסדות ציבור העוסקים בגיוס ובהפעלת מתנדבים למילוי מקומם של עובדים הנעדרים מעבודה חקלאית בשל מצב החירום שהוכרז במשק הישראלי בעקבות מלחמת חרבות הברזל.

במסגרת התמיכה, המשרד יסייע במימון העלויות הלוגיסטיות הנלוות לעבודת המתנדבים כגון: הסעות מתנדבים, הוצאות מזון למתנדבים, הוצאת לינה של מתנדבים, מימון שכר ועלויות עבור רכז מעטפת לוגיסטית.
התמיכה תינתן למוסדות בעלי ניסיון בגיוס מתנדבים בתחומים אלה. יתר על כן, המשרד יפנה למשרדי ממשלה נוספים להגדיל תקציב ולאגם משאבים תחת נושא זה.

ד"ר אסף לוי, מנהל אגף גורמי ייצור במשרד החקלאות: "מלחמת "חרבות ברזל" הביאה לעצירה של העבודה במשקים רבים. לאור זאת, חקלאים רבים נקלעו למצוקה בגין מחסור בכוח אדם, וכך נולדה היוזמה להיעזר במתנדבים. משרד החקלאות מזמין עוד מתנדבים להגיע ולהיות חלק מעבודת הכפיים והעזרה לחקלאות הישראלית ולעזור למדינת ישראל בשעה כה קשה, ולסייע לייצור המזון הישראלי לטובת כלל אזרחי המדינה".