משרד החקלאות ישקיע בשנה הקרובה כ-14 מיליון ₪ בתמיכה בחקלאים לביצוע פעולות לשימור משאבי קרקע

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר: "ישנה חשיבות מכרעת לשימור נכסי החקלאות, והקרקע היא הנכס החשוב מכולם. ביטחון המזון של כולנו תלוי בכך.

לכן המשרד פועל במספר רמות, כדי לסייע לחקלאי ישראל לבחור בשיטות משמרות יותר, שיסייעו להם לשמור על האדמה, ואף לייעל את יכולת הייצור. תקציב זה יאפשר לנו להתקדם בכיוון הנכון לשימור משאב הקרקע כמו גם למניעת שיטפונות והצפות"

הקרקע היא משאב טבעי מתכלה, המהווה את בסיס התמיכה למערכות אקולוגיות רבות על כדור הארץ ומספקת לאדם ולסביבה שירותים רבים, הכוללים שירותי אספקת מזון, סיבים, עץ, מוצרי גלם ושירותי מערכת נוספים כגון מגוון ביולוגי אדיר, בתמיכת תהליכי המחזור של מים, הפחמן והחנקן, בתמיכה בבינוי ובתשתיות ועוד. תופעות של סחף וגריעת קרקע (אובדן השכבות העליונות ופגיעה בבריאות הקרקע) הן אתגר בקנה מידה גלובאלי,  המסכן את היקף הקרקעות הפוריות ואת כלל הספקת המזון הסדירה בעולם, במיוחד על רקע הימשכות משבר האקלים והתגברות בכמות ותכיפות אירועי מזג אוויר קיצוניים; קצב גריעת הקרקע הוא פי 100 מקצב היווצרות קרקע פורייה באופן טבעי. לאור זאת, פועל משרד החקלאות האמון על שימור הקרקע, לקידום עיבוד חקלאי בר קיימא, שהינו בעל פוטנציאל משמעותי למיתון אירועי קיצון, ואף מהווה חלק מסל הכלים הייעודי לריסון תופעת שינוי האקלים. זאת, במטרה להטמיע מנגנונים לשימור הקרקע כחלק מפעילות חקלאית סדירה, להבטיח את יכולות הייצור המקומי של מזון טרי לדורות הבאים ובאמצעות זאת - לבצר את ביטחון המזון הלאומי.  

האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם שורה של נוהלי תמיכה בחקלאים לביצוע פעולות וממשקי עיבוד המטיבים עם משאבי הקרקע, המים והסביבה. במסגרת ששת הנהלים שמפרסם המשרד ניתנים מידי שנה מענקים בהיקף כולל של כ-14 מיליון ₪ לחקלאים אשר יבצעו פעולות ואמצעים לשימור קרקע; לקידום עיבוד וחקלאות משמרים; לרכישת מיכון וציוד ייעודי משמר קרקע; לתכנון וביצוע סקרים לקידום שימור קרקע; לתחזוקה שוטפת של מערכות שימור קרקע וניקוז מים; וכן מתן פרס לחקלאי מוביל בעיבוד משמר וחקלאות משמרת לשנת 2022. 


כחלק מפעולות המשרד לקידום הנושא, ולעידוד אקטיבי של פעולות מצד החקלאים לשימור הקרקע, מתפרסמים נהלי התמיכה שמטרתם לסייע לחקלאים ולתמרץ אותם לנקוט בצעדים הכרחיים לשימור הקרקע ולקדם עיבוד משמר וחקלאות משמרת; 60% מהיקף התמיכה השנתי יוקצה לטובת סבסוד פעולות ואמצעים הננקטים לשם שימור הקרקע החקלאית לרבות זריעת רצועות חיץ, זריעת ערוצים, זריעת תעלות ניקוז, ייצוב צמחי במטעים, התקנת ניקוז תת קרקעי (צנרת, שוחות ומוצאים), בניית שיחים מעפר או אבן, בניית תעלות ניקוז חקלאיות, השהייה ופיזור נגר באמצעות מעביר ודרכי מים, התקנת מדרגים מקרקע או אבן. 

20% יוקצו עבור עיבודים משמרים וחקלאות משמרת הננקטים לשם שימור משאב הקרקע בשטחים החקלאית באמצעות ממשקים שונים, לרבות: גידולי שדה – בשיטת חקלאות בעל; גידולי שדה וירקות – בשיטת חקלאות שלחין; מטעי נשירים; וכן מטעי חוחובה ושקד. 

כ-10% יוקצו במסגרת נוהל תמיכה במיכון ייעודי לשימור קרקע, עבור סיוע ברכישת ציוד טכנולוגי מתקדם המאפשר הפחתת עיבודים או השארת חיפוי צמחי, המיועד לגידולי פלחה, בעל, שלחין או מטעים. 

בנוסף מתפרסם גם נוהל עבור תכנון כולל וביצוע סקרים הננקטים לשם שימור קרקע חקלאית, לרבות גיבוש תכניות אסטרטגיות לטיפול בתופעות של סחיפת קרקע, בעיות רטיבות או המלחה. במסגרת נוהל זה, יוקצו כ- 5% מהיקף התמיכה, אשר יועברו לבקשות שיאושרו בהתאם לחומרת התופעה ואומדן התועלת שתופק מהטיפול בה. 

כ-5% נוספים יוקצו בנוהל תמיכה ישירה לטובת תחזוקה שוטפת של מערכות שימור קרקע. ההשקעה תינתן עבור הוצאות תחזוקה סדירה של מתקנים הנדסיים (מפלים, סוללות, מעבירי מים), תעלות בלתי מעובדות, שיחים, ייצוב בצומח וייצוב הנדסי לאחר תהליך של בדיקת תכניות ושיפוט מקצועי.

בנוסף, כדי לעודד פעילות חקלאית משמרת העושה שימוש מושכל במשאב הקרקע, מפרסם אגף שימור קרקע וניקוז, קול קורא להגשת מועמדויות לפרס לחקלאי מוביל בגין פעילות משמעותית והישגים יוצאי דופן בתחום העיבוד המשמר והחקלאות המשמרת ויישומה בניהול המרחב החקלאי. במסגרת זו, המשרד יעניק זו השנה הרביעית, פרס לשני חקלאים מצטיינים בשני מסלולים: מסלול עיבוד משמר בגידולי שדה וירקות בשטח פתוח, ומסלול חקלאות משמרת במטעים ופרדסים. גובה הפרס המקסימאלי בכל מסלול לזוכה יחיד הוא 15,000 ₪. 


ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר ניהול משאבי סביבה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "קרקע היא משאב טבעי מתכלה, בעל חשיבות אקולוגית ראשונה במעלה. שמירה עליה מפני פגיעה וסחף הוא אינטרס לאומי בעל חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה, הן ככלי לביצור ביטחון מזון, והן ככלי להגברת החסינות מפני אירועי מזג אוויר קיצוניים. על מנת להבטיח שגם נכדינו וצאצאיהם ייהנו מביטחון מזון ורווחה תזונתית, עלינו לדאוג כבר היום להטמעה והפנמה של טכנולוגיות ושיטות גידול למיתון תופעות שפוגעות בקרקע וגורמות לשחיקה ביכולות הייצור שלה. לשם כך, אנו מפרסמים את נהלי התמיכה הישירה ומזמינים את החקלאים להשתתף בתהליכים החשובים האלה שהם בבחינת השקעה מבורכת בעתיד ילדינו". 
 

נכסי החקלאות

נכסי החקלאות