משבר המים ועובדים זרים

EYAL.jpg

ועידת ישראל לחקלאות תדון בנושאים הבוערים של ענף

ועידת ישראל לחקלאות הפכה למסורת ותתקיים גם השנה – זו הפעם ה-13 ברציפות – בין ה-4-5.1 במעלה החמישה הסמוך לירושלים. דיוני הוועידה יוקדשו לעיסוק באתגרים הגדולים של החקלאות – בשולחנות עגולים בתחומי הליבה.

בשולחנות יתקיימו דיונים במגוון נושאים בוערים ומשמעותיים בענף החקלאות: שולחן שיעסוק במשבר המים, אותו יוביל ירון סולומון, ויענה לשאלה החשובה: איך מבטיחים לחקלאות את הצרכים הבסיסיים שלה בתחום המים לטווח ארוך. את שולחן ענף הירקות יוביל אלי אהרון ואת שולחן הפירות משה ברוקנטל ושניהם יעסקו בשמירה ופיתוח הענף במקביל לפתיחת השוק ליבוא.

שולחן ענף ההדרים, אותו יוביל דניאל קלוסקי, ידון בהגברת השיווק של תוצרת איכותית יותר לצרכן הישראלי. ד"ר יורם קפולניק יוביל שולחן בנושא חקלאות מחדשת ויסביר איך הופכים אותה מרומנטיקה לפרקטיקה.