מעוניינים לתמוך בחקלאות הישראלית?

משרד החקלאות מפרסם מדריך לזיהוי תוצרת ישראלית

מה עושים אם רוצים לקנות תוצרת מקומית? למען כל אלו שרוצים לבחור בתוצרת ישראלית, משרד החקלאות הכין מדריך לזיהוי ההבדלים בין תוצרת מקומית ישראלית לתוצרת מיובאת!

מדיניות סימון תוצרת חקלאית טרייה המשווקת בישראל, היא חלק בלתי נפרד מהרפורמה בחקלאות אותה מוביל משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחיזוק החקלאות המקומית והצעדתה למציאות של המאה ה-21, לצד נקיטת צעדים הכרחיים להגברת התחרות בשוק הפירות והירקות בישראל ולצמצום יוקר המחייה.

מטרת מדיניות זו היא לייצר שקיפות ביחס למקור הגידול של פירות וירקות ולאפשר לציבור הישראלי לבחור את המוצרים המועדפים עליו באופן מושכל ומודע. זאת, כחלק ממהלך רחב שמוביל המשרד לקידום אג'נדה ציבורית שתתעדף את התוצרת הטרייה מגידול מקומי, במסגרתו גם יוקם לראשונה במשרד החקלאות מטה "חקלאות ישראלית". צעדים אלה מתווספים לפעולות נוספות במסגרת הרפורמה המשקיעה בחקלאות המקומית משאבים חסרי תקדים, בין היתר, בצורה של תמיכה ישירה בחקלאי, לראשונה במדינת ישראל; השקעה במחקר ופיתוח טכנולוגי שיסייעו לחקלאים להתמודד עם שינויי האקלים; סיוע ברכישת טכנולוגיה חקלאית מתקדמת; הגדלת מכסות העובדים הזרים בחקלאות; וקידום תיקון לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות.

איך-בוחריםתוצרת-מקומית

איך-בוחריםתוצרת-מקומית
צילום:-משרד-החקלאות