מעבר בצרות בין חלקות כרם

בתקופה זו מתחילה עונת הבציר, ועמה מתעורר גם החשש להעברת כנימות נושאות וירוסים בכלי הבציר בין החלקות - חלקות של מגדלים שונים או חלקות של אותו מגדל, אך בעלות מאפיינים אחרים, כמו רמו ת נגיעות שונות בווירוס או בכנימות.

הווירוס הנפוץ בכרמים בישראל הוא וירוס קיפול העלים 3 , אשר מועבר בין ה צמחים על ידי הרכבה של חומר נגוע או על ידי כנימות קמחיות 1 וכנימת מגן רכה )פולוינריה( 2 , אש ר עד כה נמצאה רק בצפון הגולן. כושר התנועה העצמאית של שני מיני הכנימות הללו הוא נמוך, אולם הן יכולות "לתפוס טרמפ" על עובדים או על כלים העוברים בין החלקות. הבצרות הן הכלים הניידים ביותר בכרם והן גם נמצאות במגע המשמעותי ביותר עם הגפנים, כך ש תוך כדי ניעור הגפן עלולות ליפול לתוכן כנימות. לפיכך, חובה להקפיד על כללים אחדים במעבר של הכלים בין החלקות, כמפורט בהמשך.