מלחמת חרבות ברזל – עדכון לעובדים זרים

24 באוקטובר 2023
חבר יקר,
הנדון : מלחמת חרבות ברזל – עדכון
1. לאור המצב הביטחוני כמתואר לעיל אנו מבקשים לעדכנכם בדבר המצב הביטחוני לאשורו וכמו כן לעדכנכם בדבר
זכויותיכם בתקופה זו.
רקע –
א. ביום שבת 7 באוקטובר 2023 נפתחה מלחמה כנגד מדינת ישראל- מתקפת פתע על ישראל מצד ארגוני הטרור
מרצועת עזה, שחדרו לשטח ישראל במטרה לכבוש את יישובי עוטף עזה. המתקפה התנהלה תוך ביצוע פשעי
מלחמה על פי הדין הבינלאומי.
לאחר שחרור .u ב. כפועל יוצא -צה"ל גייס למילואים מעל 300,000 חיילים, גיוס המילואים הגדול ביותר מאז קום המדינה
יישובי עוטף עזה מגורמים עוינים, פינתה ישראל 29 יישובים בעוטף עזה מיושביהם.
ג. כוחות הביטחון - בהובלת צה"ל ומשטרת ישראל - טיהרו את שטח הדרום ועוטף עזה והרגו מעל 1,550 מחבלים
בשטח ישראל .חיל האוויר וחיל הים החלו, בעיקר לאחר טיהור שטח הדרום, בסדרת תקיפות מאוויר והים על רצועת
עזה, הפצצת מטרות חמאס וגא"פ .עצימות התקיפות הלכה וגברה ואלפי מטרות טרור הותקפו.
2. חשוב לח"מ להבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים. מדינת ישראל מחויבת לביטחונם ושלומם של העובדים הזרים
בדיוק כפי שהוא מחויבת לביטחונם ושלומם של אזרחיה. עובדים זרים ביישובים צמודי גדר קרי – עד 4 ק"מ זכאים
למימון פינוים למקום מבטחים עד יעבור זעם וזאת על מנת לשמר מקום עבודתם ותכלית הגעתם ארצה מלכתחילה.
3. מדינת ישראל ואנו הח"מ בתוכם מחויבים לביטחונכם ולא נרשה כי יאונה לכם כל רע כפי שלא נרשה שרע יאונה לנו
או לבני משפחתנו.
4. יתירה מכך אנו מבקשים כי כל עובד החושש לשלומו מכל סיבה שהיא לפנות נציגנו באזור ולשטוח בפניו חששותיו
מכל סוג שהוא ואנו מתחייבים לפעול לפתרון כל מצב שגורם לעובד חוסר ביטחון אישי חשש או פחד.
5. חשוב לנו להבהיר – מדינת ישראל היא מדינה למודת מלחמות משחר היווסדה ואולם תמיד !! ידעה להתעלות מעל
אויביה ולנצחם. לא בכדי נחשבת מדינת ישראל למדינה עם הצבא החזק בעולם. נכון – מדינת ישראל הופתעה ואולם
היא תדע לתת מכה ניצחת ולהשיב מלחמה שערה באופן שייזכר לדורי דורות. משום כך אנו מבקשים שתתאזרו
בסבלנות תוך שמירה על ביטחונכם האישי עד להשגת ניצחון וניכוי האזור מגורמים עונים וכך נוכל כולנו אנו ואתם
לשוב למשקים ולעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות ביחד – עבודה חקלאית מהנה ותורמת לנו ולכם.
6. כל עובד רשאי לבקש ולקבל ממעבידו כל בקשה שיש בה כדי לנסוך בו תחושת ביטחון עד יעבור זעם. כולל – העברה
למקום בטוח עד שיהיה בטוח לשוב למשק ואולי לעבוד במקום חלופי עד שניתן יהיה לשוב ולעבוד במשק שבו נקלטתם
מלכתחילה. כמו כן עובד רשאי לבקש ולקבל הנחת שקי חול ליד בתי המגורים או ביפר שיתריע על אזעקות וכל דבר
אחר שיש בו כדי לספק לכם תחושת ביטחון.
7. ברצוננו להזכיר לכם מטרת הגעתכם – הגעתם לכאן כדי להתפרנס מחקלאות ותוך כדי כך נרקמו ביניכם לבין
החקלאים/מעבידכם יחסים קרובים יחסי חברות כדי יחסים בין בני משפחה. אל לכם להישמע להבטחות שווא ו/או
להפחדות חסרות בסיס מפי גורמים אינטרסנטיים כאלה ואחרים אין בהם ממש ויש בהם רק כדי להסיטכם ממטרתכם
הראשית – להתפרנס בכבוד במדינת ישראל וביישובי העוטף וצפון הנגב בפרט. אנו כאן לשמרכם ולהגן עליכם בדיוק
בדרך בה נגן על עצמנו. ראו בכך הבטחה אישית לכל אחד ואחד מכם.
בכבוד רב ובברכה
אורי דורמן עמית יפרח
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל יו"ר התאחדות חקלאי ישראל