"מה שטוב לאירופה" יסכן פה את ביטחון המזון

אימוץ התקינה האירופית יפגע קשות בחקלאים, ביצרני המזון, ביבוא ממדינות שמחוץ לאיחוד האירופי ובעיקר בביטחון המזון בישראל

בישראל מתנהל כבר שנתיים פרויקט שבמסגרתו תאומץ בשוק המזון תקינת האיחוד האירופי "מהאיכר למזלג". ככל שאותה תקינה תעודכן במוסדות האיחוד, יוחלו העדכונים אוטומטית. מי שמייבא מזון המיוצר או משווק במדינות האיחוד יוכל לשווק את תוצרתו בישראל במסלול הירוק, ללא בדיקות נוספות.

לפי מסמך שפרסמה נציבות האיחוד בפברואר 2022, השקיע האיחוד 1.5 מיליון יורו בהטמעת תקנותיו אצלנו, כשהמטרה המוצהרת היא הגברת הסחר עם האיחוד. ואולם בעיצומה של המלחמה הודיע האיחוד על בחינה מחדש של הסכמי הסחר עם ישראל.

לרפורמה שתי מטרות סותרות - המאבק ביוקר המחיה ושיפור איכות המזון והליכי הייצור. משרדי הכלכלה והאוצר מקדמים אותה בתקווה שתוזיל את המזון. משרד הבריאות מודה כי ברצונו לשפר את איכות המזון ובריאות הציבור, ואין זה משנה אם המחירים יירדו או יעלו. לכן לא נעשתה בחינה כלכלית של עלויותיה ולא הוגדרו יעדים מדידים לבחינת יעילות.

הרפורמה קודמה ללא שיתוף משרד החקלאות, החקלאים, יצרני המזון, יצרני תכשירי ההדברה והיבואנים ממדינות שמחוץ לאיחוד האירופי. לכאורה, מדובר באימוץ תקנים של מדינות מפותחות, אלא שהתקינה בכל מדינה משקפת את צרכיה. מדינה ריבונית אינה מאמצת תקנים של מדינה שאין לה השפעה על תכניה. ישראל, שאינה חברה באיחוד וגם לא ניתן לה מעמד בוועדות התקינה שם, דוגמת זה שניתן לשווייץ ולנורבגיה, לא תוכל לערער על התקינה ולקבל הקלות כפי שקיבלה לאחרונה צרפת.

יצרני המזון בישראל המייצרים לשוק המקומי יוכלו לעבד תוצרת חקלאית ישראלית רק אם זאת תעמוד בתקינה האירופית. מאחר שהנגעים ותנאי השטח והאקלים בישראל אינם זהים לאלה שבאירופה, אימוץ התקינה האירופית יאסור שימוש במגוון תכשירי הדברה החיוניים לגידול פירות וירקות ויפגע קשות בחקלאים ובביטחון המזון. אין לקבל שתכשירים העומדים בתקנים של ה־FDA (סוכנות המזון האמריקנית), או ה־Alimentarius Codex של סוכנות המזון והחקלאות של האו"ם בשיתוף עם ארגון הבריאות העולמי, ייפסלו אצלנו, ושפסי ייצור שלמים יימחקו אצל היצרנים בישראל.

מחיר הטמעת התקנות האירופיות לאבטחת איכות, הנדרש ליצרן נאות, עשוי להגיע לעשרות אלפי שקלים לתקן, נוסף על עלות ההכנה להסמכה ועלות שמירת האיכות ברמה יומיומית. בישראל יש שתי חברות המסוגלות להדריך ולהסמיך יצרנים, בהשקעה של 60-30 אלף שקל להסמכה ראשונית. היצרנים יידרשו להוסיף למצבת כוח האדם מנהלי איכות ומנהלי בקרת איכות; לכך יתווספו יועצים לאיכות סביבה, כיבוי אש ובטיחות, שינויי רגולציה, ועוד.

בננות

בננות
צילום מופ צפון