מבצע מגן חקלאות שומר גבולות

מבצע מגן חקלאות שומר גבולות

רקע פגיעה מתוכננת של משרדי האוצר והחקלאות, בחקלאים 
מטרה לבטל בחוק ההסדרים את רפורמת פורר ליברמן לביטול מכסי היבוא ומכסות הביצים. –
השיטה
כללי מטה המאבק החליט לפעול בארבע זירות במקביל על מנת לצבור כוח לקראת רגע השיא "ישיבת – - הממשלה" על חוק ההסדרים.

התקווה היא להגיע לישיבת הממשלה כשהרפורמות כבר מחוץ לחוק ההסדרים אך ההיערכות היא לגרוע מכל. כיוון שעדיין לא נקבע תאריך סופי לישיבת ההמשלה לו"ז הפעילות המפורט בהמשך עשוי להשתנות.

כל שידוע לנו ברגע זה הוא שהישיבה המכרעת תתקיים בשבוע הבא.
 

זירות הפעילות :

 1. פוליטית בזירה זו נפגשים הנהגת החקלאים )המפורטת מטה( עם שרים וחכים מכל הסיעות. – ניר מאיר מזכ"ל התנועה הקיבוצית –
  דובי אמיתי נשיא התאחדות האיכרים -
  אבו וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל –
  שי חג'ג' ראש מועצת מרחבים ויו"ר השלטון האזורי –
  עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל -
  יעקב בכר יו"ר שולחן הארגונים הכלכליים –
 2. משפטית יוכנו בג"ץ פנייה ליוע"מ הממשלה לעניין חוקיות ביטל מכסות הביצים והמכסים באופן חד –צדדי.
 3. תקשורתית דוברות משותפת של הקיבוצים, מושבים, איכרים והתאחדות חקלאי ישראל ניהול –רשתות חברתיות והכנת דפי המסרים ושליחת נציגים והכנתם לראיונות במדיות השונות.
 4. ציבורית הסברה וצעדי מחאה שיפורטו בהמשך.

 

משימות ליום ה' הקרוב !!!!  ראה בקובץ המצורף...
מטה מאבק התאחדות חקלאי ישראל