לא רק בעוטף: גיוס נרחב של עובדי חקלאות ליישובי הערבה

מאז פרוץ המלחמה בעזה, נפגע ענף החקלאות בצורה משמעותית מאוד, אך בזמן שמרבית תשומת הלב הולכת ליישובי עוטף עזה, מסתבר שגם ביישובי אזור הערבה בדרום הארץ סובלים החקלאים ממצוקה גדולה

מאז פרוץ המלחמה בעזה, נפגע ענף החקלאות בצורה משמעותית מאוד, אך בזמן שמרבית תשומת הלב הולכת ליישובי עוטף עזה, שספגו כמובן מכה קשה, הן באבדות בנפש והן באבדן יבול שלא טופל, מסתבר שגם ביישובי אזור הערבה בדרום הארץ סובלים החקלאים ממצוקה גדולה.

חקלאי אזור הערבה התיכונה, חווים בתקופה זו, אתגר גדול בתחום החקלאות, כאשר החוסר בידיים עובדות עומד על כ-500 עובדים, לאחר שרבים מהעובדים הזרים, בעיקר מתאילנד, עזבו למדינתם עקב המלחמה. 

הוועדה החקלאית במועצה אזורית הערבה התיכונה, הקימה חמ"ל עובדים ייעודי לנושא זה וכעת ממשיכים גורמים במועצה האזורית, יחד עם ראשי הישובים, לפעול גם במסגרת ההתארגנות החקלאית המשותפת (בשיתוף המועצות האזוריות חבל אילות, רמת נגב ותמר) לסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאים. במקביל ובכפוף להחלטות ואישורי הממשלה, פועלים בערבה גם בגיוס עובדים זרים ממדינות נוספות, גיוס מתנדבים, סטודנטים לחקלאות ממדינות זרות (משתלמים) והכשרת עובדים ישראלים.