לאחר פסק בוררות תקדימי, חקלאי ישראל יוכלו מעתה לגדל קנאביס בשטחים חקלאיים

לאחר פסק בוררות תקדימי, חקלאי ישראל יוכלו מעתה לגדל קנאביס בשטחים חקלאיים. פסק בוררות יוצא דופן אשר הפך החלטה של האגודה החקלאית

הדיון האם לאפשר לגדל קנאביס בשטחי מושב משמרת החל בשנת 2017 ונדחה מס’ פעמים ע”י הועד המקומי והאגודה החקלאית.

משרד ווינשטוק-זהבי, שמתמחים בקנאביס רפואי מאז 2015, ערער על החלטת האגודה הכללית של מושב משמרת למנוע מחקלאי המושב לגדל קנאביס על שטחם, ודרש לבטל אותה, במהלך שכמעט ואינו ננקט מאחר והאסיפה הכללית היא המוסד הקובע במושבים לעניינים אלה. זאת, בטענה שהופר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, כמו כן נטען שעל פי תקנון האגודה עצמו חברי האגודה יכולים לעסוק בחקלאות. כל זאת, בהתבסס על העובדה כי גידול קנאביס רפואי מוגדר על ידי משרד החקלאות כענף חקלאי – דבר המייצר הלימה בין רצון החקלאים לבין תקנון האגודה. ביהמ”ש הפנה לבורר שפסק לטובת החקלאים ואף חייב את האגודה לתת להם הקצאת מים לצורך גידול זה.

צמח הקנביס

צמח הקנביס
Image by Herbal Hemp from Pixabay