חדר מצב פלשתיני לשמירת החרם על ישראל

חדר מבצעים משותף שהקימה הרשות הפלסטינית יישם את החלטת ממשלת הרש"פ למנוע תוצרת חקלאית ומשקאות מישראל.

בואנים פלסטינים המשווקים סחורה ישראלית בשווקים הפלסטיניים הודיעו רשמית על מחויבותם ליישם את החלטת הממשלה הפלסטינית לאסור על הכנסת מוצרים ישראליים בתגובה להחלטה הישראלית לאסור על הכנסת סחורה חקלאית לשוק הישראלי, החלטה שהתקבלה כזכור בתגובה להחלטה פלסטינית לאסור על יבוא עגלים מישראל.

ממשלת הרש"פ

ממשלת הרש"פ
צילום לע"מ