חברי ארגון מגדלי הפירות משתתפים וכואבים

באבלם הכבד של חברינו עמוס ויפה לוין עם פטירתו הפתאומית

של הנכד מיכאל בן 11 במותו.