התחזית העולמית לעשור הקרוב דורשת הגדלה בייצור המזון מחקלאות

"לרתום את המדע"

התחזית של ה-OECD וארגון המזון והחקלאות העולמי לעשור הקרוב מתריעה בפני אי מוכנות לאתגרים של הרעב העולמי | צריכת כלל מוצרי החקלאות צפויה לגדול ביחס לאוכלוסייה, ובארגונים קוראים: "עלינו לעשות יותר, ויותר טוב"

מתחים גיאופוליטיים, מגמות אקלים שליליות, מחלות בעלי חיים וצמחים, מחירי אנרגיה גבוהים ותנודתיות רבה יותר במחירי התשומות: התחזית החקלאית שפרסמו OECD וארגון המזון והחקלאות (FAO) לשנים 2023-2032 מתריעה מפני סיכונים וחוסר ודאות מתמשכים שיאפיינו את ההתפתחות העתידית של המגזר החקלאי העולמי.

"חוסר הוודאות האקלימי והגיאו-פוליטי יתגבר, ויגביר את חוסר הוודאות של בטחון המזון במדינות העולם", אמרה מריון יאנסן, מנהלת החטיבה לסחר וחקלאות ב-OECD. "עלינו להגדיל את הייצור החקלאי ב-28% בעשור הקרוב כדי לעמוד ביעד שהצבנו למיגור הרעב העולמי".

התחזית החקלאית מספקת צפי עולמי לטווח בינוני עבור שווקי סחורות חקלאיות ברמה הלאומית, האזורית והעולמית לעשור הקרוב, בראי הסיכונים הכלכליים המתמשכים, חוסר הוודאות ומחירי האנרגיה הגבוהים. הדו"ח מבוסס על מידע ממדינות חברות ב-OECD וב-FAO וארגוני סחורות בינלאומיים.