הפיילוט הצליח - אפס שאריות חומרי הדברה בפיילוט של משרד החקלאות

מזה ארבע שנים שהשירותים להגנת הצומח מפעילים תכנית פיילוט חדשנית יחד עם החברה לחקלאות בגליל ובגולן ובשיתוף מלא עם החקלאים, שמטרתה לקדם התמודדות אזורית עם נגעים ומזיקים

לאור הצלחת הפיילוט שהביא לאפס(!!) חריגות של שאריות חומרי הדברה בשלל פירות, משרד החקלאות משיק את המודל האזורי הראשון לחקלאות סביבתית

המודל החדש ישתרע על פני כ-32 אלף דונם בצפון ובדרום הארץ וצפוי לסייע בהפקת תובנות בנוגע לשיטות עבודה ידידותיות לסביבה ומותאמות למציאות של שינויי האקלים, במגוון נושאים:

שמירה על בריאות הציבור והפחתת שימוש בחומרי הדברה בהתמודדות עם נגעי הצומח • טיפול אזורי בפסולת חקלאית • שיטות לשימור קרקע ומניעת סחף • טיפול אזורי במינים פולשים
 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר משיק תכנית חדשנית במסגרתה יוקם לראשונה מודל לחקלאות סביבתית בניהול אזורי. המודל מוקם בשיתוף התארגנויות חקלאיות והמועצות האזוריות, במטרה ליצור ראייה כוללנית ברציפות טריטוריאלית שתאפשר לבחון מגוון פרמטרים של קיימות בחקלאות, במגוון תנאי שטח וגידולים. המודל החדשני מוקם בעקבות הצלחת הפיילוט של השירותים להגנת הצומח שבחן את יעילות הטיפול במגוון מזיקי הגנת הצומח באמצעות התאגדות של מספר רב של משקים בתא שטח אחד גדול וברציפות טריטוריאלית.

כעת נחשפים הנתונים מאחורי הפיילוט, המעידים על הצלחת השיטה האזורית בקידום הדברה ידידותית לסביבה. כך, מנתוני משרד החקלאות עולה כי הפיילוט הביא לירידה של 80% בכמות הריסוסים האוויריים, מאז 2018 והחלפתם במלכודות ובטיפול נקודתי בהתאם לנדרש. בתוך כך, בדגימות חומרי הדברה שנלקחו במסגרת הפיילוט נצפית ירידה מתמשכת בכמות שאריות חומרי ההדברה. כך, בשנת 2018 אותרו 15 חריגות מתוך 176 דגימות (11%) שאותרו בגידולי רימונים, נקטרינות, משמשים, ענבים ותפוחי עץ. נכון לשנת 2022 נתון זה עומד על 0 שאריות חומרי הדברה וזאת הודות למעבר לשיטות ביולוגיות(!).

בעקבות הצלחת הפיילוט, במשרד החקלאות מעלים הילוך, ומשיקים את המודל האזורי ההוליסטי הראשון לחקלאות סביבתית. המודל יוקם באזור עמק החולה ורמת הגולן בצפון, ובקדרון ובצרון בדרום, בהשקעה כספית של כ-6.7 מיליון ₪, ובהיקף כולל של כ-32,000 דונם. במסגרתו ייבחנו במקביל לראשונה מספר פרמטרים לקידום קיימות בחקלאות. הפרמטרים נבחרו בקפידה על ידי צוות חשיבה משולב של השירותים להגנת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), אגף לשימור קרקע וניקוז, והחברה לחקלאות בגליל ובגולן, והם מייצגים סוגיות סביבתיות שיטופלו בצורה מיטבית על ידי התארגנות אזורית של כלל החקלאים בתא השטח, במקום כל חקלאי פרטנית בחלקתו. בין היתר, ייבחנו שיטות לקידום הפחתה מבוקרת של שימוש בחומרי הדברה, עידוד השימוש באמצעים ידידותיים לסביבה ובהדברה משולבת; מעבר לטיפול אזורי בפסולות חקלאיות, קידום מחזור וצמצום תופעות של שריפת גזם ושימוש במטמנות; עידוד זריעת צמחיית שירות בין שורות המטעים לטיוב ושימור הקרקע ולמניעת אובדן השכבות העליונות והפוריות ביותר; טיפול אזורי במינים פולשים; ייצוב ערוצי ניקוז טבעיים; ועידוד מגוון ביולוגי. באופן זה, יתאפשר להפיק תובנות בנוגע להפעלת ממשקים ידידותיים לסביבה במגוון נושאים, גידולים ותנאי שטח בו-זמנית, ולגזור מכך מסקנות עבור כלל ענפי החקלאות בישראל.

שלומית ציוני, מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות (בפועל): "המודל האזורי לחקלאות סביבתית הוא השלב הבא והמתבקש, לניהול האזורי יתרונות משמעותיים והוא המפתח להצלחה בקידום חקלאות מקיימת מבוססת נתונים והחלטות מושכלות, זו חדשנות בחקלאות. המודל האזורי הוכיח את עצמו בפיילוט עם תוצאות יוצאות דופן לחקלאי בהתמודדות עם נושאי הגנת הצומח, בשמירה על בריאות הציבור ולא פחות חשוב כלכלית אינו מעמיס הוצאות נוספות על החקלאים. שיתוף הפעולה פורץ הדרך של המשרד עם התארגנויות חקלאיות אזוריות, הוכיח את עצמו ככלי אפקטיבי ביותר להתמודדות עם מזיקים, תוך צמצום שימוש בחומרים כימיים וכעת, עם התוספת של מספר תחומי עניין אסטרטגיים בניסוי בתא שטח אחד, אך נרחב ומגוון, אנו בוחנים את הרחבת הניהול האזורי והכללה של מספר פרמטרים סביבתיים נוספים. הצלחת המודל היא אינטרס ציבורי ראשון במעלה, שכן בזכותו נוכל לפתח כלים שיסייעו לחקלאים להתמודד נכון יותר עם אתגרי משבר האקלים וקידום חקלאות ידידותית לסביבה."