המלצות הוועדה לצמיחת החקלאות: הקמת מיידית של שוק סיטונאי וגיבוש אמנת סחר הוגן

ועדת המשנה לוועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח״כ אלון שוסטר החלה את דיוניה לראשונה, והמליצה גם על האצת הטיפול במסלולי מכירה ישירה, שיווק דיגיטלי ושווקי איכרים | יו״ר הוועדה שוסטר: ״חקלאות ישראל צריכה לצאת למאה השנייה לקיומה בתנופה״

ועדת המשנה של ועדת הכלכלה לקידום מנופי צמיחה בענף החקלאות, בראשות ח"כ אלון שוסטר (המחנה הממלכתי), התכנסה לישיבתה הראשונה. הוועדה דנה בהגברת התחרות במקטע הסיטונאי בשיווק פירות וירקות. בפתיחת הדיון הדגיש היו"ר שוסטר: "אני משוכנע שחקלאות ישראל צריכה לצאת למאה השנייה לקיומה באופן נמרץ, והוועדה תעסוק בכך. יש צורך חיוני לבסס ביטחון מזון, שיוביל לביטחון תזונתי".  

הוועדה החלה את פעולתה בהתמקדות במקטע הסיטונאי בשל חשיבותו העקרונית. בדיון נבחנה ההשפעה של שוק סיטונאי על הפחתת מחירים לצרכן ולהבטחת מחיר הוגן לחקלאי.  

ועדת המשנה המליצה על מספר כיווני פעולה, בהקשר לשכלול המקטע הסיטונאי והרחבת התחרות במקטע הקמעונאי. בראש ובראשונה, יומלץ לוועדת הכלכלה שתדרוש מהממשלה להקים את השוק הסיטונאי לאלתר. בנוסף פונה ועדת המשנה למשרד החקלאות, לגבש חלופות לחקיקה או אמנה למסחר הוגן ולדווח על כך לוועדה. כמו כן, התבקש ממשרד החקלאות להאיץ את הטיפול במסלולי מכירה ישירה, שיווק דיגיטלי ושווקי איכרים. רשות התחרות התבקשה להעביר את התייחסותה לחשש ממונופסון ומונופול במקטע הסיטונאי וההשלכות על התנהלות השוק. לצד זאת, התבקשו משרדי האוצר והחקלאות להאיץ את חקיקת חוק עידוד השקעות הון בחקלאות, שכולל את בתי האריזה. 

 

אלון שוסטר,

אלון שוסטר,
צילום:עודד קרני