המחירים מתייקרים והישראלים אוכלים פחות פירות וירקות

הדו"ח המפתיע של התאחדות החקלאים: בשנים האחרונות צנחה צריכת הירקות והפירות לנפש בישראל בעשרות אחוזים. אחת הסיבות: הירקות התייקרו בשנתיים האחרונות ב-7.1% והפירות ב-6.8%

צריכת פירות וירקות לנפש בישראל צנחה בעשרות אחוזים בעשור וחצי האחרון - וגם ביצוא שלהם אין נחמה: מדו"ח מסכם של התאחדות חקלאי ישראל עולה שבשנת 2019 צרך אדם בישראל בממוצע 138 ק"ג ירקות ו-78 ק"ג פירות, זאת לעומת 206 ק"ג ו-86 ק"ג בהתאמה בשנת 2002, ו-160 ק"ג ו-80 ק"ג ב-2009.

מהדו"ח עולה שהירקות והפירות בישראל התייקרו בשנתיים האחרונות. הירקות התייקרו בין 2018 ל-2019 ב-7.1%, נוסף לעלייה של 1% בין 2017 ל-2018. הפירות התייקרו ב-6.8%, בהמשך להתייקרות של 6.5% בין 2017 ל-2018. לפי חלוקת הוצאות משקי בית, הפירות והירקות מהווים פחות מ-10% מההוצאה על מזון.

מחירי הירקות שוברים שיאים

מחירי הירקות שוברים שיאים
Image by LEEROY Agency from Pixabay