החקלאים לאוצר: עצרו את הורדת המכסים על תוצרת טרייה

ארגוני החקלאים קוראים למשרד האוצר לעצור מיידית את הפעימה השלישית של הורדת המכסים שנקבעה לתחילת 2024, נוכח הפגיעה הקשה בחקלאים ובחקלאות הישראלית: "

על המדינה לפעול לשיקום החקלאות הישראלית ביישובי העוטף ובישראל כולה"

ארגוני החקלאים קוראים למשרד האוצר לעצור מיידית את הפעימה השלישית של הורדת המכסים על תוצרת טרייה, נוכח הפגיעה הקשה בחקלאים ובחקלאות הישראלית "על המדינה לפעול לשיקום החקלאות הישראלית ביישובי העוטף ובישראל כולה".

בעוד הישובים והמשקים החקלאיים בנגב המערבי בגליל עומדים בקו הראשון של הלחימה בשבועיים האחרונים, הפחתת המכסים על יבוא תוצרת חקלאית ממשיכה כסדרה.

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אורי דורמן: "לא ייתכן שבזמן שחקלאי הנגב המערבי והגליל נאבקים ומחרפים נפשם כדי להגיע לשטחים החקלאים ולספק תוצרת חקלאית טרייה לאזרחי מדינת ישראל, באה ממשלת ישראל ומדברת על המשך הפחתת המכסים ועל ייבוא מיידי של תוצרת חקלאית. כל זאת, כשאין מחסור מוכח. אנחנו דורשים מהממשלה למצוא פתרונות מיידים להצלת החקלאות הישראלית על פני פתרונות שיביאו לפגיעה אנושה בחקלאים עד כדי חיסול החקלאות הישראלית".