הודעה בנושא חברת מילגם לשיווק פירות וירקות בשנת השמיטה

שלום וברכה!
כידוע חברת מילגם זכתה במכרז של הרבנות הראשית, ע"מ למצוא פתרון הלכתי לכל חקלאי לפני כניסת שנת השמיטה הקרובה )א' תשרי, 7/9 .)

בחודשיים האחרונים הצלחנו להגיע למעל 4,500 חקלאים שחתמו על 'היתר מכירה', אך לפי הנתונים שבידינו לפחות 1,500 חקלאים טרם הסדירו פתרון הלכתי כלשהו.
לכן הרינו להודיע לכל החקלאים והמגדלים, כי במידה ולא תבצעו היתר מכירה )או פתרון הלכתי אחר( עד לתאריך 31/8/21 , לא תוכלו לשווק את התוצרת החקלאית שלכם החל מתאריך 9/9/21 , ובאחריותכם לקבוע בהקדם האפשרי מפגש עם המפקח מטעם 'מילגם' על מנת להסדיר את ההיתר.