האוצר עונה לביקורת על הרפורמה בחקלאות

באוצר עונים לביקורות וטוענים: הגידול החקלאי בארץ לא מספיק, העשירונים התחתונים הפסיקו לצרוך פירות וירקות • עם זאת, באוצר לא מסתירים כי הרפורמה תפגע אנושות במגדלים • על פי ההערכות - היקף גידול הביצים בישראל יירד כתוצאה מהרפורמה בין 50% ל-70% • החקלאים בתגובה: "באוצר ממשיכים לעוות נתונים"

משרד האוצר הבין כנראה שהרפורמה בחקלאות עוררה התנגדות עזה מידי, והחליט להציג את תגובתו בצורה מסודרת. לשם כך כונסו היום (ראשון) העיתונאים לתדריך שבו הוצגו תשובות האוצר לטענות הקשות, ולקריאות החקלאים שחשים כי פרנסתם תיגנב מהם.

ראשית הציגו באוצר את מגבלת הייצור של הפירות והירקות אל מול הגידול באוכלוסייה, וטענו כי בטווח הארוך המחסור בפירות וירקות יחמיר. כיום מגבלת הייצור אינה מאפשרת גידול בכמות הפירות והירקות, ומשנת 2000 ישנה ירידה של 20% בצריכת פירות וירקות לנפש. באוצר טוענים שהגדלת השטחים החקלאיים, כלומר הרחקת מגבלת הייצור, אינה כלכלית.

דווקא על הרפורמה בענף הביצים, שמעוררת את ההתנגדות העזה ביותר, דיברו באוצר הכי מעט. אפילו הם הודו שעל פי ההערכות גידול הביצים בארץ יירד כתוצאה מהרפורמה ב-50% עד 70%. עם זאת, באוצר לא רואים בכך בעיה: לטענתם חשוב שיישמר גידול ביצים בשיעור מסוים בארץ, אך בהחלט אין צורך לספק את כל התצרוכת הישראלית מגידול ביצים ישראלי. בנוסף, הפיצוי לבעלי מכסות גידול הביצים, בצורה של תמיכות ישירות, יגיע ליותר ממיליארד שקלים.

בננות

בננות
צילום מו"פ צפון