דו"ח שאריות חומרי ההדברה בפירות וירקות מקומיים לשנת 2022

97% מהממצאים עמדו בתקן הישראלי שהוא מהמחמירים בעולם (!)
מגמת העלייה במספר הדגימות עם 0% שאריות חומרי הדברה נמשכת: בשנת 2022 מעל ל-   53% (!) מהדגימות נמצאו נקיות מכל שאריות של חומרי הדברה 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את תוצאות בדיקות הסקר השנתיות שמבצעים השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד. לפי הממצאים, מגמת הירידה בחריגות שאריות חומרי ההדברה של השנים האחרונות נשמרת. בתוך כך, מתוך 1448 דגימות של 70 גידולים שונים, כ-53% נמצאו נקיות מכל שאריות חומרי הדברה (!). 92% מכל הדגימות נמצאו תקינות, בעוד שרק ב-8% נמצאו חריגות. מתוך כלל הדגימות שנמצאו עם שאריות חומרי הדברה (47% מהדגימות), התגלו 1,747 ממצאים (97%) בטווח התקין - מתוכם למעלה מ- 1,183 בטווח הנמוך של התקן בין 0 ל-25 אחוזים (כ-68%). רק 51 מהממצאים נמצאו מעל התקן (כ-3% בלבד!).