במסגרת הערכות מצב במשרד החקלאות: זוהי תמונת המצב לאספקת מזון ולרציפות תפקודית בשלב זה

"חרבות ברזל"

עיקר הסוגיות שעלו אינו נוגע למחסור בתוצרת חקלאית בשדות או במשקים, אלא ללוגיסטיקה של אספקת המזון מאזור הדרום לציבור הרחב. בתוך כך, מפרסם המשרד את תמונת המצב בשלב זה, כפי שעולה מהשטח:
בענפי הירקות, בשלב זה, ובהתאם להנחיות פיקוד העורף לא מתקיימת פעילות חקלאית בשטחי הגידול בטווח של 7-0 ק"מ מרצועת עזה ובאזורים נוספים באזור, ועל כן היבול לא נאסף. אזור עוטף עזה (אשכול, שדות נגב, שער הנגב וחוף אשקלון) מהווה את אסם הירקות של המדינה. על פי נתוני משרד החקלאות ומועצת הצמחים, באזור הדרום מגודלים כ-60,000 דונם תפוחי אדמה, כ-22,000 דונם של גזר בשטחים פתוחים, לצד כ- 16,000 דונם חממות עגבניות לסוגיהן (כ-70% מהיקף גידול העגבניות בישראל). עוד מגדלים באזור כ-10,000 דונם של צנוניות, כ-4,500 דונם בטטה, כ- 2,500 דונם פלפלים (מכל הסוגים), 2,500 דונם חצילים, 2,000 דונם כרוב, כ-1,000 דונם צמחי עלים במבנים ללא חרקים וכ-300 דונם מלפפונים. בנוסף, כ- 2,500 דונם חממות של פרחים וצמחי בית.
בחודשים אלו, גידולי תפוח אדמה וגזר רק נזרעים. את גידולי הבטטה כבר סיימו לאסוף. ההיצע של הירקות משדות הנגב מגוון מאוד לכל אורך השנה יחד עם יבוא המשלים אותו בעתות הצורך. אם מצב הלחימה יימשך, העגבניות לא יוכלו להיקטף במלואן, ואת הצריכה המקומית ישלים ייבוא, שבמילא בחודש אוקטובר בימי שגרה מהווה כיום מענה למחצית מהביקוש המקומי.
ואכן, מפקחי משרד החקלאות פועלים בעת הזו, גם תחת אש בנמלי הים של אשדוד וחיפה, בנתב"ג ומעבר הגבול עם הירדן, במטרה לשחרר את הסחורות המתקבלות. מתחילת השבוע טופלו ושוחררו מהנמלים כ-3,500 טון של פירות וירקות, שיגיעו לחנויות כבר בימים הקרובים.
בענף החלב, בשלב זה, ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, כ-93% מייצור ואספקת החלב פועלים באופן סדיר. כך שבשלב זה לא צפוי כל מחסור בחלב גולמי. כיום, פועלות בישראל כ-650 רפתות חולבות. מתוכן, 16 רפתות נמצאות בשטח עוטף עזה, ובהן כ-6.5% מהפרות החולבות בישראל. בשלב זה, שבע רפתות (מתוך ה-16) מושבתות מחליבה, ותשע  הרפתות האחרות פועלות באופן חלקי, ללא יכולת לשנע חלב. עם זאת, לאור המחסור בעובדים לאורך כל שרשרת האספקה, השינוע והלוגיסטיקה, יש קושי בייצור המוצרים ושינועם לנקודות המכירה. לאור פגיעה זו, הנחה שר החקלאות, אבי דיכטר, את המשרד להיערך ליבוא חלב במכסה בעת מלחמה. על פי העמדה שמתגבשת בשל מצב המלחמה שהוגדר, העוצר ביישובי הדרום, הצורך לתת מענה לתרחיש עתידי של פגיעה ביכולת הייצור או ההפצה בצפון הארץ, משרד החקלאות ממליץ לפתוח באופן מידי מכסה מיוחדת לתקופת המלחמה לייבוא של עד 10 מיליון ליטר חלב ניגר לחודש (33% מצריכת החלב בישראל) למשך של 3 חודשים במכסה פטורה ממכס. המשרד ייבחן את השוק כל העת בהתאם לאירועים ולמצב הלחימה, ויעדכן את המלצתו בהתאם.

בענף הפטם, בלולי הפטם יש עופות די והותר. בעקבות המצב הביטחוני, נפגעו מספר מצומצם של לולים, וישנו חוסר בעובדים מוסלמים במשחטות שרובם מגיעים בשגרה משטחי יו"ש, המשרד פועל נקודתית למתן מענה, שיאפשר את המשך אספקת הביקוש לעוף טרי. התאגיד הווטרינרי מנייד עובדים לעבודת הפיקוח על השחיטה ונותן מענה בהיבט הפיקוח ככל הנדרש. במקביל, ניתן למצוא עופות קפואים בחנויות. 
בענף הביצים, רוב לולי המטילות של ישראל מרוכזים באזור הצפון, ובשלב זה אין מחסור בביצים. עם זאת, כמו בחלב, לאור המחסור בעובדים לאורך כל שרשרת האספקה, השינוע והלוגיסטיקה, יש קושי בשינוע המוצרים לנקודות המכירה, על כן המשרד פותח מכסת מסגרת פטורה ממכס לייבוא 50 מיליון ביצים. 
 במשרד מדגישים כי שאר התוצרת הטרייה: בשר בקר, דגים ופירות, בשלב זה ההיצע יענה על הביקוש. 
משרד החקלאות נערך לסייע ככל הניתן באספקה ובהנגשה של המזון הטרי לאוכלוסייה. המשרד ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות, ולעקוב אחר השינויים בשוק, ויעדכן את הציבור ככל שיידרש. המשרד מעמיד לרשות הציבור הרחב את מוקד משרד החקלאות, בטלפון: 6016*.