במטרה להציל את ענף השום הישראלי: משרד החקלאות ישקיע מעל ל-3 מיליון ₪ לעידוד המגדלים לנעיצת שום באדמה בסתיו הנוכחי

שר החקלאות, אבי דיכטר, החליט לקדם תמיכה בענף השום טרם הגעה להסכמות עם משרד האוצר על מודל התמיכה הישירה במגדלי השום,

במטרה למנוע את גדיעתו הסופית של הענף. המשרד יסייע למגדלים אשר יחליטו לנעוץ שום בשבועות הקרובים • בתוך כשנה וחצי, שטחי הגידול המקומי קטנו במעל ל-50% וכמות המגדלים הצטמצמה מ-60 ל-20

שר החקלאות, אבי דיכטר: "ביטול המכס לחלוטין במרץ 2022, בזמן הממשלה הקודמת, גרם לגדיעה כמעט מלאה של ענף השום. אין לי ספק שזו לא היתה כוונת הממשלה הקודמת, אך זו היתה התוצאה של הצעד שנקטו בו. משרד החקלאות בראשותי, ובניהולו של המנכ״ל אורן לביא, מתחילים לשקם את ענף השום, ומכאן שההקצאה התקציבית היא מתוך משאבי המשרד, עוד בטרם סוכמו התמיכות עם משרד האוצר. אם לא היינו נוקטים בצעד הזה, השום הישראלי היה הופך לפיסת היסטוריה. נמשיך לחזק את החקלאות המקומית בארץ, לעודד המשך ייצור מקומי איכותי וטרי, ובמקביל לייצר הזדמנות לצמיחה בהמשך לטובת ביטחון המזון של כולנו"

כהזדמנות אחרונה להצלת ענף השום בישראל, משרד החקלאות יפרסם נוהל תמיכה בסך של מעל 3 מיליון ₪ לסיוע בנעיצת השום. 
בשונה מזריעה רגילה, גידול שום מתבצע בטכניקת שתילה המוכרת כנעיצת שננות. שן שום ננעצת באדמה בכל שנה בספטמבר, ומכל שננה מתפתח בצל ובו ראש שיני שום. הפסקת נעיצת אף לשנה אחת תדרוש לאחר מכן הנבטה מחודשת שאורכה כ-6-5 שנים!! לפיכך, נוהל התמיכה מהווה ניסיון אחרון להצלת ענף השום בישראל, או שמא יושבת לעוד שנים ארוכות. לנוכח זאת, מגדלים שיחליטו לנעוץ שום באדמה בעונת הסתיו הנוכחית יזכו לסיוע במסגרת נוהל תמיכה חדש שנכתב בימים אלה במשרד החקלאות, ותוקצב בהיקף של מעל ל-3 מיליון ₪. בנוסף לכך, תוקצבו עוד 250,000 ₪ לייצור חומר ריבוי נקי מווירוסים.