ביקורת חלקות לייצוא

ביקורת החלקות לייצוא מתבצעת במטרה לאשר יצוא פירות מחלקות חקלאיות לארצות בעלות דרישות ייבוא מיוחדות.

הביקורת נערכת תמיד בגידול ספציפי, בהתאם לדרישות שהוגדרו בהסכם הבילטרלי עם מדינת היעד. במהלך הביקורת נערכים סקרי מזיקים ומחלות בחלקה ונבדקת העמידה בפרמטרים המפורטים בהסכם.
רשימת החלקות הנדרשות לבדיקה מתקבלת מהלקוח (בית אריזה או יצואן) ומוזנת למערכת GIS . סוקרי הגנת הצומח מגיעים לחלקה, בודקים ומתעדים את כל הפרמטרים הנדרשים.
השימוש במערכת מאפשר עקיבות מלאה אחר התוצרת, הפעולות שהתבצעו בחלקה והפעולות המתקנות אם נדרשו. בסיום התהליך, מפקח הגנת הצומח מאשר או פוסל את החלקה לייצוא, ורשימת החלקות המאושרות לאותו יעד מועברת למפקחי המרחבים לבדיקת התוצרת בבית האריזה.

דוגמאות לביצוע סקרים וביקורת חלקות לייצוא:

  • סקר פיטופטורה ועש החרוב בהדרים לסין.
  • בדיקת חלקות בגישה מערכתית לעש התפוח המדומה בהדרים, רימון, פלפל אפרסק ונקטרינה לאירופה
  • בדיקת חלקות הדרים לקוריאה.