בחזית החקלאות

כתב עת למדיניות, כלכלה ושיווק

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לינק למטה